Profesjonalny program do masowej wysyłki e-maili

Potwierdzenie odczytania i dostarczenia wiadomości e-mail
(Raporty DSN)

Dla wielu nadawców masowej korespondencji (e-mail marketerów) ważne jest otrzymanie powiadomień o dostarczeniu lub przeczytaniu wiadomości. Dzięki temu można konkretnie ustalić czy dany odbiorca otrzymał wiadomość czy też nie. W programie AnoMail możliwe jest włączenie żądania potwierdzenia odbioru lub żądania potwierdzenia odczytania wiadomości. Z funkcji potwierdzeń korzystamy w sytuacji, w której wysyłamy ważny mailing i zależy nam na tym aby mieć potwierdzenie iż wiadomość rzeczywiście dotarła do skrzynki odbiorcy.

Aby można było skorzystać z potwierdzeń odbioru w głównym oknie modułu wysyłkowego AnoMail należy wybrać Potwierdzenie: Dostarczenia lub Potwierdzenie: Odczytania oraz w lokalnym module subskrypcji włączyć funkcję obsługi zwrotów korespondencji.


Potwierdzenie odczytania i dostarczenia wiadomości e-mail
(Raporty DSN)

W momencie gdy odbiorca potwierdzi przeczytanie listu otrzymujemy informację zwrotną w postaci wiadomości e-mail z informacją o wyświetleniu listu w komputerze odbiorcy lub automatyczną informację dot. tego, że list dotarł do odbiorcy (ang. Successful Mail Delivery Report).

AnoMail potrafi rozpoznać takie odpowiedzi i pokazać, którzy odbiorcy z grupy wysyłkowej potwierdzili odebranie listu. Z kolei korzystając z funkcji porządkujących możemy usunąć z listy wysyłkowej te osoby, które potwierdziły otrzymanie wiadomości i zostawić tylko te do których należy ponowić wysyłkę. Podgląd adresów osób z potwierdzeniem dostarczenia znajdziemy w module subskrypcji pod przyciskiem Raport (patrz powyższy rysunek).


Bezobsługowe potwierdzenie dostarczania

Potwierdzenie dostarczenia korespondencji (Raport DSN) nie wymaga po stronie odbiorcy wykonywania jakichkolwiek czynności. Wszystko realizowane jest automatycznie. Natomiast żądanie potwierdzenia odczytania wymaga aby odbiorca maila ręcznie potwierdził komunikat "Nadawca żąda potwierdzenia przeczytania, czy wysłać potwierdzenie?"


Raporty dostarcznia - żądanie potwierdzenia odbioru wiadomości


AnoMail obsługuje funkcję żądania potwierdzenia dostarczenia poczty ang. DSN (Delivery Status Notification). DSN to funkcja serwera pocztowego przez który realizowana jest wysyłka z programu AnoMail, która umożliwia weryfikację czy list dotarł do odbiorcy.


Dzięki funkcji żądania potwierdzenia dostarczenia możemy otrzymać automatyczne potwierdzenie, że wiadomość dotarła do skrzynki odbiorcy. Adresat korespondencji nic nie musi wykonywać a w szczególności klikać potwierdzenie odczytania.


Potwierdzenie przychodzi do nas automatycznie i jest rozpoznawane przez oprogramowanie AnoMail. W związku z tym program AnoMail "wie" że wiadomość dotarła do adresata i umieszcza jego adres e-mail na liście adresów e-mail z potwierdzeniami odbioru. Potem można wykorzystać te informacje np. do odnalezienia adresów e-mail tylko tych osób, które nie potwierdziły odbioru.


Funkcja potwierdzeń DSN zależna jest dostawcy poczty i może nie być obsługiwana przez Państwa serwer pocztowy. Gdyby taka sytuacja miała miejsce należy skontaktować się z dostawcą poczty i poprosić o włączenie funkcji DSN


AnoMail funkcje porządkowania adresów e-mail


Raporty odczytania - potwierdzenie odbioru widadomości e-mail


W razie konieczności można także użyć funkcji żądania potwierdzenia przeczytania wiadomości. Funkcję również włączamy w głównym oknie programu AnoMail wybierając Potwierdzenie Odczytania.


Po wysłaniu mailingu AnoMail będzie żądał od każdego odbiorcy aby potwierdził odczytanie listu. W związku z tym, standardowo w programie pocztowym odbiorcy wyświetli się pytanie czy przesłać potwierdzenie odebrania poczty. Pamiętajmy jednak, że potwierdzenie odczytania wiadomości może denerwować niektórych odbiorców i dlatego zalecamy używania tej funkcji z rozwagą.


Potem AnoMail zbierze automatycznie potwierdzenia odczytania i umieści na liście odbiorców z potwierdzeniem odbioru. Aby zobaczyć listę wszystkich odbiorców, którzy potwierdzili odebranie wiadomości klikamy w module wysyłkowym ikonę Odbiorcy i wybieramy Pokaż adresy z potwierdzeniami odbioru lub przechodzimy do modułu subskrypcji lokalnej i wybieramy funkcję Raporty.

Potwierdzenie dostarczenia maila


Partner strategiczny:

Oprogramowanie do wysyłek bez abonamentu

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję