klasyfikator adresów e-mail (RODO)
dzieli adresy odbiorców na skrzynki ogólne, imienne, prywatne

Klasyfikator adresów e-mail pod kątem danych osobowych


Klasyfikator adresów e-mail zwany w skrócie "Klasyfikator RODO" (dawne GIODO) pozwoli Państwu uporządkować zakupioną bazę wg następujących kryteriów: adresy firmowe, adresy pracowników, adresy osób fizycznych, adresy o charakterze danych osobowych itd. Dzięki tej funkcji kupując bazę adresową można ją podzielić na grupy i do każdej z ich wysłać inne zapytanie o zgodę na przesłanie oferty (czyt. informacji handlowej). Przypominamy także, że zbierając adresy lub kupując bazy zawierające adresy e-mail o charakterze danych osobowych np. kowalski@firma.pl lub adam@nowak.pl należy dopełnić obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych i wysłać na taki adres informację dot. kto, od kiedy i w jakim celu przetwarza dane osobowe. Dopiero w dalszej kolejności można wysłać zapytanie o możliwość wysłania oferty handlowej.


Definicja informacji handlowej


Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, marki, witryny internetowej itp.

Dzięki funkcji Klasyfikatora adresów e-mail możecie Państwo wydzielić z bazy adresowej ogólne skrzynki firmowe i wysłać na nie zapytanie (mail akwizycyjny) inne niż w przypadku wysyłki zapytania na adresy poszczególnych pracowników. Dodatkowo Klasyfikator pozwoli usunąć np. adresy o charakterze danych osobowych a tym samym unikniecie posądzenia o przetwarzanie danych osobowych bez zgody właściciela adresu.


Funkcja jest dostępna pod przyciskiem Brak zgód -> Sprawdź listę pod kątem danych osobowych pozwoli w sposób automatyczny wydzielić z bazy adresy firmowe tj. nieoznaczonych odbiorców np. biuro@, sekretariat@, info@ itp. oraz adresy oznaczonych odbiorców np. kowalski@firmaXYZ.pl, jan.nowak@firmABC.pl. Dodatkowo potrafi rozpoznać adresy e-mail o charakterze danych osobowych np. jan@kowalski.pl, adam.kowalski@firmaXYZ.pl


Dozwolone wysyłanie zapytań

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego z dn. 25 grudnia 2014 r. oraz wchodzące w życie rozporządzenie unijne tzw. RODO rozszerzą obowiązek posiadania zgody na wysyłanie informacji handlowej także na osoby prawne czyli firmy. Natomiast nie zabrania się wysyłki zapytań o ile same w sobie nie stanowią informacji handlowej. Niektórzy twierdzą, że prośba o możliwość przesłania oferty realizowana poprzez e-mail jest niezgodna z prawem. Natomiast nasze rozwiązanie (Internetowy moduł subskrypcji online) pozwala wysłać zapytanie do potencjalnego klienta z prośbą o podanie adresu e-mail na jaki możemy się z nim skontaktować (co nie jest zabronione) w celu przedstawienia oferty. Dodatkowo nasze rozwiązanie zanim przyjmie i zweryfikuje adres e-mail wymaga aby klient zaznaczył stosowne zgody wynikające z ustaw dot. ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Dopiero gdy klient zaznaczy określone zgody trafia do naszej bazy potencjalnych klientów.

Patrz: Legalizacja baz adresowych czyli wysyłanie zapytań


Przetwarzając adresy e-mail o charakterze danych osobowych np. jan@kowalski.pl lub jan.kowalski@firma.com dodatkowo podlegają Państwo po zapisy ustawy o Ochronie danych osobowych i gdy kupujecie bazę zawierającą takie adresy powinni Państwo dopełnić obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy i w pierwszej kolejności wysłać na takie adresy informację, że będziecie przetwarzać dane osobowe właściciela adresu, informując odbiorce, o tym że ma prawo wglądu w swoje dane, ma możliwość ich usunięcia itd.


Klasyfikator może takie adresy automatycznie usunąć lub zapisać w osobnej grupie do której wyślecie Państwo informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Natomiast wysyłka wspomnianej informacji na adresy ogólne firm nie jest konieczna. Natomiast nie zmienia to faktu, że powinno się uzyskać zgodę odbiorcy na przesłanie informacji handlowej.


Zwracamy uwagę, że informacją handlową nie jest informacja umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacja o towarach lub usługach niesłużąca osiągnięciu efektu handlowego. Dlatego zapytanie o możliwość przesłania oferty można tak napisać aby przypominało zwykłą korespondencję jaką wysyłacie Państwo ze standardowego programu pocztowego.

Analizator adresów e-mail pod kątem filtra antyspamowego Google


Napisanie skutecznego treści zapytania o zgodę na przesłanie oferty nie jest rzeczą prostą a tym bardziej wysłanie takiego zapytania aby nie trafiło do spamu zwłaszcza w przypadku gdy odbiorca korzysta z filtra antyspamowego na serwerach GMail. Filtr antyspamowy GMail potrafi rozpoznać standardowe zapytanie i umieścić w spamie podczas gdy to samo zapytania np. w programie Microsoft Outlook trafi do skrzynki odbiorczej.


Rozpoznawanie adresów z serwerów Google


Analizator potrafi rozpoznać czy skrzynka firmowa np. biuro@firma.com jest obsługiwana przez serwery Google a tym samym czy działa na niej filtr antyspamowy GMail. Dzięki tej wiedzy możecie Państwo napisać inne zapytanie dla użytkowników korzystających z serwerów GMaila a tym samym ominąć filtr antyspamowy GMail i dotrzeć z przekazem do odbiorcy.

W związku z tym zaleca się wydzielić adresy korzystające z serwerów GMail i wysyłać do nich inne zapytanie niż do pozostałych. Przy czym bez programu AnoMail nie da się tego zrobić w łatwy sposób. Mowa przede wszystkim o adresach firm, które korzystają z własnych domen "podpiętych" pod serwery Google.

W przypadku wysyłania zapytań lub ofert na serwery Google (GMail) w tym na adresy firmowe, które korzystają z serwerów Google bardzo ważną rolę odgrywa Analizator adresów pod kątem filtra antyspamowego Google. Dzięki niemu z Państwa bazy adresowej można wydzielić adresy e-mail, które korzystają z filtra antyspamowego Google..


Jeżeli macie Państwo zamiar wysłać zapytanie lub ofertę do odbiorców korzystających z serwerów Google to należy wydzielić grupę adresów obsługiwanych przez GMail i przygotować do nich inną, bardziej zachowawczą treść.

Przed wysyłką należy przeprowadzić test antyspamowy wiadomości e-mail, który dostępny jest z poziomu głównego okna AnoMail. Dopiero gdy AnoMail pokaże że wiadomość nie jest kwalifikowana jako spam przez serwery Google, można wysłać pocztę do GMail. Przy czym jeżeli wcześniej nic nie wysyłali Państwo do serwerów GMail to należy stopniowo realizować masowe wysyłki aby nie zostać tymczasowo zablokowany przez Google tylko dlatego, że wykryje zdyb dużą ilość poczty wysyłaną do nich z Państwa serwera w ciągu krótkiego odcinka czasu.


Partner strategiczny:

Oprogramowanie do wysyłek bez abonamentu

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję