Zapytanie ofertowe i wysyłka e-mailingów
pozyskiwanie zgód na przesłanie informacji handlowych

Anomail i automatyczne zapytania o możliwość przesłania oferty


Pakiet AnoMail oferuje także mini autoresponder, który wbudowany jest w lokalny moduł subskrypcji. Autoresponder to funkcja służąca do automatycznego odpowiadania klientowi na jego wiadomość. Autoresponder reaguje na określone słowa znajdujące się w temacie listu i przy próbie kontaktu wysyła jako odpowiedź wiadomość z treścią przygotowaną przez Państwa. Dzięki temu możecie Państwo wysłać do potencjalnych klientów zapytanie czy chcą otrzymywać oferty i tylko tym klientom, które wyrażą na to zgodę automatycznie wysłać list z ofertą. Na poniższym rysunku pokazano model wysyłania zapytania i analizy odpowiedzi w programie AnoMail Desktop.


Pozyskiwanie zgód marketingowych

W praktyce gdy kupicie Państwo nową bazę tele-adresową lub zbierzecie adresy e-mail ze stron internetowych firm to powinniście w pierwszej kolejności wysłać zapytanie (prośbę o zgodę na przesłanie oferty) do osób, których adresy e-mail posiadacie w bazie. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzących możecie przesyłać właściwe oferty. Poniżej przedstawiono procedurę, która umożliwi w sposób automatyczny zbudowanie bazy z listą osób, które chcą otrzymać ofertę.


Automatyzacja zapytań poprzez e-mail


KROK 1 -PRZYGOTOWANIE ZAPYTANIA


W szablonach wbudowanych w program AnoMail znajdują się przykłady zapytań ofertowych, które możecie Państwo zaadoptować na własne potrzeby.
a) Odnośnik na TAK - klient jest zainteresowany ofertą i chciałby otrzymać od nas szczegóły oferty.
b) Odnośnik na NIE - klient nie jest zainteresowany i nie chce w przyszłości żadnego mailingu od nas. Adres takiego klienta będzie trzeba dodać na listę zastrzeżoną, aby w przyszłości nie wysyłać do niego żadnej korespondencji z programu AnoMail.


Nie można domniemywać zgody

  Zgodnie z Ustawą o świadczeniu drogą elektroniczną nie można wysłać maila z informacją typu "Jeżeli nie chcesz oferty to napisz do nas". Raczej powinniśmy poprosić klienta oto, aby sam kliknął w link jeżeli chce otrzymywać ofertę. W dobrym tonie będzie także jeżeli dodamy drugi odnośnik, po kliknięciu w który adres e-mail klienta na zawsze zostanie usunięty z naszej bazy.


Kliknięcie w odnośnik spowoduje, że zostanie utworzony nowy list z określonym tematem np. Nie_chce_oferty lub Prosze_o_oferte. W edytorze HTML, który został wbudowany w program AnoMail, ustawiamy się w miejscu, w którym ma być wstawiony odnośnik i naciskamy prawy klawisz myszki. Z podręcznego menu wybieramy Hiperłącze. Zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku 1, w którym wybieramy Typ: mailto: a następnie w polu Adres URL wpisujemy adres e-mail na który ma przyjść odpowiedź klienta. Może to być ten sam adres, który wpisany został w danych nadawcy lub dowolny inny. Na końcu adresu e-mail wpisujemy ?subject=Prosze_o_oferte i naciskamy przycisk Ok.

Do treści listu zostanie wstawiony link wyglądający tak: mailto:office@anomail.pl?subject=Prosze_o_oferte. Klikamy na nim lewym klawiszem myszki i zmieniamy opis na dowolny inny np. Tak jestem zainteresowany ofertą, Jeżeli odbiorca e-maila kliknie na tym odnośniku to wyśle do nas list z tematem takim jaki wpiszemy w zmiennej subject czyli temat. Analogicznie wstawiamy odnośnik, który ma kliknąć klient gdy nie życzy sobie żadnych ofert w przyszłości. W najnowszej wersji AnoMail ustawiamy się w miejscu, w którym ma być wstawiony link rezygnacji i naciskamy prawy klawisz myszki a następnie wybieramy funkcję Wstaw link rezygnacji e-mail.Rys. 1 - Wstawianie hiperłącza w Edytorze HTML z pakietu AnoMail Desktop


Do treści listu zostanie wstawiony link wyglądający tak: mailto:office@anomail.pl?subject=Prosze_o_oferte. Klikamy na nim lewym klawiszem myszki i zmieniamy opis na dowolny inny np. Tak jestem zainteresowany ofertą, Jeżeli odbiorca e-maila kliknie na tym odnośniku to wyśle do nas list z tematem takim jaki wpiszemy w zmiennej subject czyli temat. Analogicznie wstawiamy odnośnik, który ma kliknąć klient gdy nie życzy sobie żadnych ofert w przyszłości. W najnowszej wersji AnoMail ustawiamy się w miejscu, w którym ma być wstawiony link rezygnacji i naciskamy prawy klawisz myszki a następnie wybieramy funkcję Wstaw link rezygnacji e-mail.


Porada:

  Nie zaleca się używania polskich znaków oraz spacji w hiperłaczu czyli w zmiennej ?subject=. Ponadto w module subskrypcji duże i małe litery mają znaczenie.

Ewentualnie wcześniej możemy wpisać tekst zachęcający do kliknięcia a dopiero potem zaznaczamy go i naciskamy prawy klawisz myszki na zaznaczeniu. Na koniec wybieramy Hiperłącze i postępujemy zgodnie z tym co zostało opisane powyżej.Wstawianie linku rezygnacji AnoMail Desktop

Rys. 2 - Wstawianie linku rezygnacji w Edytorze HTML z pakietu AnoMail Desktop

KROK 2 - KONFIGURACJA MODUŁU SUBSKRYPCJI

W tym kroku musimy nauczyć moduł subskrypcji rozpoznawania tematów w przychodzących listach. Moduł ma zapisywać te osoby, które chcą oferty na listę subskrybentów. Ponadto na listę tzw. rezygnacji zostaną zapisane osoby, które klikną w link z informacją, że nie chcą otrzymywać żadnych ofert.

W związku z tym uruchamiamy lokalny moduł subskrypcji (Subskrypcja -> Uruchom lokalny moduł subskrypcji). Zostanie uruchomiony program AnoMail.Subskrypcja , w którym naciskamy przycisk Konto. W dalszej kolejności w sekcji Tematy do automatycznego wykrywania subskrypcji/rezygnacji (por. rys. 2) wpisujemy odpowiednio teksty Zgoda oraz Rezygnacja.


Porada:

  Nie używamy polskich znaków oraz spacji w temacie listu. Zamiast spacji najlepiej użyć symbolu podkreślenia czyli "_". Wielkość znaków nie ma znaczenia.


W momencie gdy moduł subskrypcji wykryje w temacie wiadomości przychodzącej na konto e-mail określoną frazę, to dopisze adres e-mail osoby na listę subskrybentów (osoby, które chcą ofertę) lub umieści adres e-mail na liście rezygnacji (adresy e-mail osób, które w ogóle nie chcą żadnej korespondencji). Potem z poziomu modułu wysyłkowego będzie można uzyskać dostęp do obu grup adresowych.

Tematy do automatycznego zapisywania i rezygnacji


Rys. 3 - Frazy w temacie listu na jakie ma reagować moduł subskrypcji


Najnowsza wersja programu rozpoznaje także komentarze wpisywane do treści listu przez osoby, które rezygnują z otrzymywania korespondencji. Dzięki tej funkcji można "wyłapać" osoby, które w treści maila wpisują kilka adresów e-mail jakie należy usunąć z listy mailingowej.

Rezygnacja z mailingu


Ewentualnie do głównego listu można dodać tzw. nagłówki do automatycznego wypisywania. W tym celu należy w głównym oknie programu kliknąć przycisk Nagłówki a następnie zaznaczyć List-Unsubscribe oraz X-Unsubscribe-Web.


Pola obok nie są widoczne w treści listu. Natomiast dzięki nim program pocztowy odbiorcy może zaoferować automatyczne wypisanie z Państwa listy mailingowej przez co zmniejsza się odsetek ludzi zgłaszających Państwa listy jako spam.


KROK 3 - DOSTĘP DO ADRESÓW ZAINTERESOWANYCH KLIENTÓW


Dostęp do adresów e-mail uzyskujemy z poziomu lokalnego modułu subskrypcji klikając karę Lista zapisanych osób lub Lista osób wypisanych. Naciskając prawy klawisz myszki na liście adresów e-mail wyświetla się podręczne menu, z którego możemy np. wybrać Zapisz adresy... i zapisać adresy do pliku tekstowego (tzw. grupy wysyłkowej) lub Przekaż adresy... aby przekazać adresy e-mail do bieżącej grupy w module wysyłkowym.


Szybszym sposobem dostępu do adresów osób, które chcą otrzymywać oferty (patrz Lista zapisanych osób) jest kliknięcie przycisku Subskrypcja znajdującego się w głównym oknie modułu wysyłkowego programu AnoMail. Następnie wybieramy Podgląd listy subskrybentów. Zostanie wyświetlone okno z adresami e-mail osób, które chcą ofertę oraz tymi, które nie chcą żadnych informacji z Państwa firmy (adresy w kolorze czerwonym). Naciskając prawy klawisz myszki uzyskujemy dostęp do podręcznego menu, z którego możemy wybrać odpowiednią funkcję np. Kopiuj grupę adresów do...


KROK 4 - WYSŁANIE OFERTY


Oferta może zostać wysłana automatycznie z lokalnego modułu subskrypcji w momencie gdy przyjedzie e-mail od klienta (patrz: Korzystanie z modułu subskrypcji listy mailingowej. W tym celu musicie Państwo w ustawieniach modułu subskrypcji włączyć funkcję Automatycznie wysyłaj list powitalny do nowego subskrybenta. Wcześniej oczywiście trzeba przygotować list z ofertą i wprowadzić go do programu naciskając przycisk Wiadomości.


W momencie gdy nowy klient odpowie na Państwa list wyrażając chęć na otrzymywanie ofert, to moduł subskrypcji wyśle do niego przygotowaną wcześniej przez Państwa wiadomość.


Drugim sposobem (zalecanym) na wysłanie oferty jest skorzystanie z modułu wysyłkowego. W tym celu w głównym oknie programu AnoMail naciskamy przycisk Subskrypcja a następnie wybieramy Podgląd listy subskrybentów. W dalszej kolejności naciskamy prawy klawisz myszki i wybieramy Zaznacz adresy -> Zapisani -> Wszyscy (Ctrl+S). Na koniec klikamy prawy klawisz myszki i wybieramy Kopiuj grupę adresów -> Do listy wysyłkowej. Adresy e-mail zostaną dodane do listy wysyłkowej i możemy rozpocząć mailing z właściwą ofertą.


Automatyzacja zapytań ofertowych poprzez stronę www i e-mailPolecamy także nasz internetowy moduł do instalacji na Państwa serwerze. Dzięki niemu można wysłać wiadomość e-mail, w której umieszcza się zapytania dot. tego co klienta interesuje. Po kliknięciu w link odbiorca listu zostaje zapisany do wybranej przez niego grupy.Historia mailingu:
Jeżeli wysyłacie Państwo dużo zapytań do potencjalnych klientów to warto skorzystać z funkcji Historia korespondencji dostępnej w
ustawieniach modułu wysyłk owego. Dzięki tej funkcji AnoMail "wie" do kogo oferta została już wysłana i nie zezwala na wysłanie kolejny raz listu na ten sam adres e-mail.


Serwery do wysyłki zapytań:

Oprogramowanie do wysyłek bez abonamentu

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję