pozyskiwanie adresów do e-mail marketingu
deduplikacja i czyszczenie baz danych z adresami e-mail

Pobieranie adresów e-mail - Import i deduplikacja adresów


Program AnoMail umożliwia pobieranie adresów e-mail z plików tekstowych, plików wizytówek (vCard, vContact, CSV), listów programu Outlook Express/Windows Live Mail/Outlook, książki adresowej Windows (WAB), stron internetowych oraz dowolnych aplikacji np. Excel, Word, Access itp. Dzięki temu bez problemu można wykorzystać w programie AnoMail adresy e-mail obecnie używane w Państwa firmie niezależnie od tego czy są przechowywane w Excelu czy systemie CRM.


Analiza i segregacja adresów e-mail
 

Program analizuje pobierane adresy e-mail pod kątem poprawności, aktualności, deduplikacji (powtarzania się) lub tego czy adres należy do odbiorcy, który nie chce żadnych ofert ani zapytań a także czy adres e-mail nie ma charakteru danych osobowych.

Dzięki klasyfikatorowi adresów e-mail można z Państwa bazy wydzielić adresy e-mail o charakterze danych osobowych, których dotyczy obowiązek informacyjny, wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych.

Po wydzieleniu adresów o charakterze danych osobowych wysyła się na nie wiadomość z informacją dot. tego kto przetwarza dane osobowe, w jakim zakresie, informuje się właściciela adresu o możliwości wglądu w swoje dane, możliwości wniesienia sprzeciwu, wykreślenia itd.
 

Wszystkie adresy e-mail importowane do programu przechowywane są w Państwa komputerze więc tylko i wyłącznie Państwo macie do nich dostęp. Producent oprogramowanie w żadnym stopniu nie ingeruje w Państwa bazę adresową. Nie wymusza także wysyłania potwierdzeń chęci zapisania do bazy. Sami Państwo decydujecie czy dodajecie adres klienta do bazy czy wcześniej wysyłacie do niego wiadomość weryfikacyjną.Import z plików CSV, XLS, TXT, DOC

W przypadku chęci pobrania adresów e-mail z Excel 2010/2016 najpierw otwórz skoroszyt Excela. Zaznacz kolumnę z adresami e-mail, skopiuj je do Schowka (Ctrl+C) a potem przejdź do programu AnoMail i kliknij Importuj -> Adresy ze Schowka Windows


Dostęp do funkcji importu adresów

Szybki dostęp do funkcji importu i zapisu adresów e-mail


W programie AnoMail można pobierać adresy e-mail w następujący sposób:

  otwierać bezpośrednio z dowolnych plików tekstowych, arkuszy, baz danych itp.,

  importować z Książki Adresowej Windows (Outlook Express, Windows Live Mail),

  pobierać z listów programu Outlook Express lub Windows Live Mail (EML),

  importować z wizytówek vCard oraz vContact,

  pobierać ze Schowka Windows a tym samym szybko pozyskiwać adresy z różnych programów np. oprogramowania CRM,

  importować z dowolnych aplikacji Windows, w których możliwe jest skopiowanie pojedynczego adresu e-mail lub całego dokumentu,

  pobierać adresy e-mail ze stron internetowych.


Program oferuje także szereg funkcji umożliwiających uporządkowanie pobranych adresów tj. usunięcie duplikatów (tzw. deduplikacja), sortowanie wg. domen, usuwanie adresów z listy zastrzeżonej, usuwanie adresów osób, które już otrzymały dany list i wiele innych. Na poniższym rysunku pokazano przykładowe funkcje dostępne pod przyciskiem Porządkuj.Funkcje porządkowania adresów w AnoMail 2013


Przykładowe funkcje do porządkowania adresów e-mail


 Import adresów e-mail z formatu EML

Już nie musicie Państwo zastanawiać się jak przenieść listę 5000 adresów z Excela do programu Outlook? W programie AnoMail wystarczy, że zaznaczamy adresy np. w Excelu i skopiujemy je do okna grupy wysyłkowej. W tym celu naciskamy Ctrl+C zaznaczając adresy w arkuszu Excela a następnie w programie AnoMail naciskamy Ctrl+G. W razie konieczności możemy od razu skorzystać z rozbudowanych funkcji importu czyli nacisnąć Adresy -> Importuj z dowolnego pliku i wskazać plik Excela.


Adresy można przechowywać w dwóch domyślnych grupach ładowanych podczas uruchamiania programu tj. bieżącej grupie adresów do wysłania oraz grupie adresów zastrzeżonych, do których korespondencja nie będzie wysyłana. Szybko możemy zmieniać bieżącą grupę wysyłkową gdyż program zapamiętuje ostatnio używane pliki grup wysyłkowych (po 100 tys. e-maili każda). Nie ma ograniczeń co do ilości grup wysyłkowych. Możemy stworzyć wiele grup w zależności od potrzeb.Higiena baz adresowych w AnoMail Desktop

Program zawiera szereg funkcji umożliwiających porządkowanie bazy adresowej tj. usuwanie powtarzających się adresów tzw. deduplikacja, usuwanie adresów zastrzeżonych, kasowanie adresów na podstawie słów kluczowych i wiele innych.

Zawsze po przygotowaniu treści listu należy wybrać bazę adresów (grupę wysyłkową) odbiorców, do których zostanie wysłana korespondencja. W tym celu klikamy ikonę Adresy lub Odbiorcy a następnie Edytuj listę adresów… Komputer wyświetli okna przedstawione poniżej. Z prawej strony wybieramy żądaną grupę. Możemy także wklejać adresy bezpośrednio ze Schowka Windows lub otwierać grupy adresów zapisanych w plikach tekstowych.


 Import adresów e-mail z vCard lub .Contact

 AnoMail 2007 - Edycja adresów

Import adresów e-mail bezpośrednio ze skrzynki odbiorczejCodziennie przychodzi do Państwa wiele listów od nowych klientów, którzy dopytują o szczegóły oferty lub chcą zapisać się do Państwa newslettera. Dotychczas segregowali Państwo listy ręcznie :-( Na większą skalę "ręczna praca" nie jest wykonalna. Od teraz możecie zarządzać adresami półautomatycznie lub automatycznie (patrz Moduł subskrypcji). W tym celu tworzymy na Pulpicie Windows dowolny katalog. Następnie uruchamiamy program Outlook Express / Windows Live Mail / Mozilla Thunderbird i zaznaczamy wszystkie wiadomości, z których chcemy pobrać adresy (patrz poniższy rysunek) do programu AnoMail. W dalszej kolejności przeciągamy przy pomocy myszki wszystkie zaznaczone wiadomości do stworzonego wcześniej katalogu np. Adresy z poczty.

Jeżeli ilość adresów przekracza kilkaset, to proces kopiowania do folderu może zająć nawet kilka minut, w zależności od wydajności Państwa systemu komputerowego. Jak już adresy zostaną skopiowane do katalogu to uruchamiamy moduł importu adresów czyli w głównym oknie programu AnoMail naciskamy przycisk Adresy -> Importuj adresy -> Z listów w formacie EML... Po chwili pojawi się okno programu przedstawione obok.


Wymagana konwersja listów z MSG do EML

W przypadku chęci pobierania adresów z listów programu Microsoft Outlook 2007/2013 należy je przekonwertować z formatu MSG (Outlook) na EML (LiveMail). Do tego celu można użyć konwertera dostępnego na płycie DVD dołączonej do programu AnoMail lub dowolnego innego konwertera ang. Converter MSG 2 EML.


Wskazujemy folder, w którym mamy zapisane listy i naciskamy przycisk Przeglądaj. Po wskazaniu foldera, w którym mamy zapisane listy z programu Outlook Express, w naszym przypadku Pulpit\Adresy z Poczty wpisujemy w polu Temat wiadomości określone słowo np. Rezygnacja aby pobrać adresy e-mail tylko z tych wiadomości, które w temacie mają słowo Rezygnacja. Po wprowadzeniu kryterium pobierania e-maili naciskamy przycisk Pobierz. Po chwili zostanie wyświetlona informacja o tym ile pobrano adresów, ile odrzucono itd. W dalszej kolejności klikamy np. na informacji z ilością adresów Pobranych lub Pominiętych. Załóżmy, że interesują nas adresy pominięte. Klikamy myszką na wyświetlanej liczbie i za chwilę wyświetli nam się okno z listą adresów.


UWAGA

W przypadku najnowszych wersji programów Windows Live Mail (Poczta Systemu Windows) nie trzeba przeciągać listów na Pulpit i potem importować do programu AnoMail. W przypadku korzystania z powyższych programów wystarczy wskazać programowi AnoMail lokalizację na dysku, w której owe programy przechowują listy czyli np. w odniesieniu do Windows Live Mail pliki listów (format EML) znajdują się w poniższej lokalizacji:
C:\Users\TwojaNazwa\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Nazwa skrzynki odbiorczej


W oknie przedstawionym obok znajdują się pobrane maile. W tym przypadku lista maili, które zostały odrzucone w trakcie pobierania czyli np. znajdują się na liście zastrzeżonej lub po prostu powtarzają się. Teraz możemy adresy zapisać na dysku lub dodać bezpośrednio np. do bieżącej grupy wysyłkowej lub zastrzeżonej.


Pobieranie adresów z książki adresów (WAB)


1  Dodatkowo możemy korzystać z adresów e-mail zgromadzonych w Państwa Książce adresowej

(dot. Windows 9x/2000/XP). W tym celu w głównym oknie programu AnoMail naciskamy ikonę Adresy -> Importuj adresy z Książki Adresowej Windows. Wybrane przez nas adresy zostaną zaimportowane do AnoMaila. W systemach Windows Vista, Windows Seven lub nowszych nie ma już Książki adresowej a adresy przechowywane są w formacie vCard.

2   Adresy z książki

W razie konieczności adresy z Książki programu Outlook lub innego programu np. Thunderbird możemy zapisać (wyeksportować) w pliku tekstowym a następnie wczytać do programu AnoMail 2007. W oknie programu AnoMail wybieramy Adresy a następnie Pokaż książkę adresową. Zostanie wyświetlona Książka Adresowa znana z programu MS Outlook (patrz niżej). Następnie wybieramy Plik -> Eksportuj -> Inna książka adresowa.


3   Narzędzie do eksportu książki adresowej zapyta w jakim formacie zapisać adresy. Wybieramy Plik tekstowy.


4  W dalszej kolejności podajemy nazwę pliku i wskazujemy gdzie go należy zapisać.5   Pamiętaj

Proszę pamiętać aby zapisać plik w postaci tekstowej czyli z rozszerzeniem *.TXT. Następnie pojawi się pytanie o pola do eksportu. Zaznaczamy tylko adres e-mail.


Na koniec należy wczytać listę adresów zapisaną w pliku tekstowym do programu AnoMail. W tym celu z głównego okna AnoMaila wybieramy np. Adresy -> Edytuj listę adresów... następnie Adresy -> Odczytaj adresy z pliku. Po wczytaniu adresów z pliku można usunąć te, które nie są potrzebne. Na koniec naciskamy przycisk Ok.

Pobieranie adresów z innych aplikacjiUruchamiamy program AnoMail 2007 i naciskamy Adresy -> Importuj adresy e-mail -> Z dowolnych aplikacji. Następnie w dowolnym programie zaznaczamy wybrany jeden adres e-mail i kopiujemy go do Schowka Windows... Adres zostanie umieszczony automatycznie w oknie przedstawionym poniżej. Ta funkcja jest przydatna wtedy jak chcemy wprowadzić do programu AnoMail 2007 wybrane (pojedyncze) adresy znajdujące się np. w dokumencie tekstowym lub komórce arkusza kalkulacyjnego.


Na koniec naciskamy przycisk Zapisz i wybieramy co zrobić z pobranymi adresami np. zapisać w pliku.


Pobieranie adresów bezpośrednio ze stron internetowych


Najnowsza wersja programu AnoMail posiada 3 dedykowane moduły służące do pobierania adresów e-mail ze stron internetowych tj.


  Pobierz z konkretnej strony - pobiera adresy z jednej strony,

  Hurtowo z domeny - pobiera adresy ze wszystkich podstron w danej domenie

  Patrz i pobierz - pobiera adresy w trakcie przeglądania stron internetowychMożna także do pobierania adresów e-mail użyć Schowka Windows. W tym celu przechodzimy na stronę WWW, z której chcemy pobrać adresy e-mail. Naciskamy Ctrl+A aby zaznaczyć całą stronę (to samo możemy zrobić pracując np. z dokumentem Worda) a następnie Ctrl+C. W dalszej kolejności klikamy przycisk Adresy widoczny w głównym oknie programu AnoMail i wybieramy Importuj adresy ze Schowka Windows.
Komputer wyświetli okno, w którym zostanie pokazana lista adresów pobranych ze strony internetowej. Adresy od razu możemy dodać do grupy wysyłkowej, ale zanim to zrobimy proszę przeczytać tekst Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną!


Partner strategiczny:

Oprogramowanie do wysyłek bez abonamentu

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję