Import zewnętrznych listów
w programie outlook

Do programu AnoMail można wprowadzać listy przygotowane w programie Outlook Express, Windows Live Mail czyli format EML (patrz pkt 4) lub dowolne dokumenty HTML, które zostaną wykorzystane jako treść korespondencji.

1  Otwieranie dokumentów html w programie anomail

Aby pobrać do programu AnoMail dokument przygotowany w innym programie naciskamy Edytuj -> List w formacie tekstowym a następnie klikamy przycisk Otwórz. To samo dostępne jest po naciśnięciu przycisku Przygotuj -> Treść listu w formacie HTML -> Odczytaj -> Treść e-maila w formacie HTML. W dalszej kolejności wskazujemy dokument HTML, który ma zostać wczytany do programu AnoMail.

Jeżeli natomiast macie Państwo gotowy list w formacie EML pochodzący np. z Outlook Ex, Windows Live Mail lub Poczty Systemu Windows do można go od razu wczytać do modułu wysyłkowego wybierając z Menu Wiadomość opcję Importuj treść z pliku EML...

Ponadto bardzo przydatną funkcją jest możliwość szybkiego przygotowania listu w oparciu o treść pobraną bezpośrednio ze strony internetowej firmy. Na przykład umieszczamy najnowszą ofertę na firmowej stronie WWW. Od razu chcielibyśmy o niej poinformować zainteresowanych klientów. Zamiast wysyłać im list z informacją o tym, aby odwiedzili naszą stronę, prześlemy im jej fragment dokładnie w takiej postaci, w jakiej będzie widoczna w oknie przeglądarki WWW.

2  Tworzenie listu w oparciu o całą stronę internetową

Uruchamiamy przeglądarkę WWW np. Internet Explorer lub FireFox itp. Przechodzimy pod adres, z którego chcemy utworzyć list. Z menu Widok wybieramy Źródło strony. W dalszej kolejności naciskamy Ctrl+A (ewentualnie Menu Edycja -> Zaznacz wszystko) i zaznaczamy cały kod HTML. Następnie z Menu Edycja klikamy Kopiuj (Ctrl+C). Na koniec uruchamiamy program AnoMail 2007 i naciskamy Edytuj -> Treść ze Schowka Windows. Z rozwiniętego menu wybieramy Utwórz z kodu HTML. Cały kod HTML zostanie umieszczony w programie i będzie gotowy do wysłania.

Aby zobaczyć czy wszystko jest ok naciskamy ikonę Podgląd listu i wybieramy w Programie Outlook Express. Wysyłana korespondencja u odbiorcy powinna wyglądać dokładnie w taki sam sposób jak na podglądzie w naszym komputerze.

Pamiętajmy jednak, że cała strona w takiej postaci jak na serwerze internetowym nie nadaje się do wysłania jako wiadomość e-mail, z racji tego, iż niejednokrotnie zawiera różnego rodzaju dodatki takie jak obiekty ActiveX, animacje Macromedia Flash, skrypty, arkusze styli itp. Oczywiście można skopiować kod strony i przesłać go do odbiorcy, ale oprogramowanie antywirusowe oraz antyspamowe z pewnością zablokuje przesłaną treść i odbiorca nie będzie mógł zobaczyć, tego co przesłaliśmy. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest stworzenie listu na podstawie fragmentu strony internetowej bez zbędnych elementów.

3  Tworzenie listu w oparciu o zawartość schowka windows

Program AnoMail 2007 zawiera funkcję importu zawartości Schowka z możliwością wstępnej edycji treści. Dzięki temu bez posiadania dodatkowego oprogramowania możemy usunąć zbędne fragmenty strony w trakcie importu do programu AnoMail 2007.

Całość operacji zaczynamy podobnie jak poprzednio tzn. przechodzimy na stronę internetową na podstawie, której mamy zamiar stworzyć list. Tym razem od razu zaznaczamy myszką fragment strony, który nas interesuje lub naciskamy Ctrl+A aby zaznaczyć wszystko i z Menu Edycja przeglądarki internetowej wybieramy Edycja -> Kopiuj (Ctrl+C). Następnie przechodzimy do programu AnoMail 2007 i naciskamy Edytuj -> Treść ze Schowka Windows. Potem wybieramy Utwórz z zawartości… Program AnoMail wyświetli okno przedstawione na poniższym rysunku. W oknie tym zostanie wyświetlona aktualna zawartość Schowka.
W oknie obok możemy zaznaczyć dany obiekt np. animację Flash lub grafikę. Obiekt zostanie otoczony białymi kwadratami umożliwiającymi skalowanie grafiki (powiększanie, zmniejszanie). Jeżeli naciśniemy klawisz Del lub Backspace to obiekt zostanie usunięty. To samo możemy zrobić z resztą dokumentu. Po usunięciu zbędnych elementów naciskamy przycisk Optymalizuj kod HTML a na koniec Wstaw. Zmodyfikowany kod HTML zostanie wstawiony do programu AnoMail. Aby zobaczyć jak będzie się prezentował gotowy list, naciskamy ikonę Podgląd.

W razie konieczności przechodzimy do Edytuj -> Treść listu w formacie HTML aby wprowadzić dodatkowe zmiany do wysyłanej korespondencji (patrz niżej). W oknie edytora treści HTML, do zmiany wyglądu listu używamy paska narzędzi oraz podręcznego menu dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszki.

Proszę pamiętać, że nie wszystkie strony internetowe oraz dokumenty HTML nadają się do adaptacji na treść e-maila. Nie powinniśmy wstawiać do listu stron lub ich fragmentów zawierających skrypty oraz animacje Macromedia Flash itp. Jeżeli prześlemy list, który będzie zawierał wspomniane elementy to u odbiorcy pojawi się prawdopodobnie informacja: "Obecne zabezpieczenia nie zezwalają na przeglądanie pełnej zawartości listu".

Proszę pamiętać, że nie wszystkie strony internetowe oraz dokumenty HTML nadają się do adaptacji na treść e-maila. Nie powinniśmy wstawiać do listu stron lub ich fragmentów zawierających skrypty oraz animacje Macromedia Flash itp. Jeżeli prześlemy list, który będzie zawierał wspomniane elementy to u odbiorcy pojawi się prawdopodobnie informacja: "Obecne zabezpieczenia nie zezwalają na przeglądanie pełnej zawartości listu".

Ponadto, aby w liście przesłać grafikę należy ją najpierw umieścić na serwerze (patrz także pkt. 4). Takie podejście, w którym grafika jest "dociągana" z serwera powoduje, że generujemy mniejszy ruch na łączach, listy są mniejsze a klienci, sami decydują czy chcą obejrzeć list w całej okazałości wraz ze zdjęciami czy też nie.

4  Wysyłanie listów przygotowanych w Outlook Express (EML)

Załóżmy, że chcemy wysłać list w cyrylicy do naszych wschodnich partnerów biznesowych. W związku z tym na komputerze, na którym mamy cyrylice oraz rosyjską klawiaturę przygotowujemy list w formacie EML np. z programu Outlook Express lub Windows Live Mail. Następnie gotowy list, który może zawierać także załączniki, osadzoną grafikę itp. zapisujemy na dysku jako plik EML. W dalszej kolejności w programie AnoMail przechodzimy do Menu Wiadomości i wybieramy Importuj treść z pliku EML (Outlook Express). Komputer wyświetli pole treści listu w takiej postaci jak na poniższym rysunku. W razie konieczności możemy kliknąć przycisk Edytuj osobną treść tekstową, aby dodać tekst do zaimportowanej wiadomości.

Teraz wystarczy wpisać temat wiadomości, wybrać adresatów i nacisnąć przycisk Wyślij. Listy w formacie EML (Outlook Express, Windows Live Mail) można także otwierać z poziomu wbudowanego w program AnoMail Edytora HTML. W tym celu należy nacisnąć przycisk Odczytaj -> Treść listu z Outlook Express.


Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję