kompletne system e-mailingowe
z możliwością pozyskiwania zgód marketingowycH (RODO)

Pakiet AnoMail Desktop jest programem typu desktop (aplikacja instalowana w komputerze użytkownika) służącym do obsługi list mailingowych (newsletterów) oraz zarządzania wiadomościami na grupach dyskusyjnych. AnoMail składa się z dwóch głównych modułów tj.:


  Modułu wysyłkowego (niebieska ikona) - odpowiedzialnego za tworzenie listów, wysyłanie korespondencji, zarządzanie grupami adresowymi itp.

  Modułu subskrypcji lokalnej (zielona ikona) - służącego do obsługi zwrotów niedostarczonej korespondencji oraz zapisywania i rezygnacji.

  Modułu subskrypcji online do pozyskiwania zgód marketingowych oraz obsługi zapisów i rezygnacji poprzez stronę internetową

AnoMail instalujemy na stanowisku, z którego będziemy wysyłać newslettery lub na wszystkich komputerach pracowników z których będzie prowadzona akcja mailingowa. W firmach bazy adresowe w formacie TXT/CSV lub XLS, DOC itp. należy umieścić na dysku sieciowym (LAN) aby każdy z pracowników korzystających z programu AnoMail miał do nich dostęp. To ma szczególne znaczenie w przypadku zastrzeżonej listy adresów e-mail zawierającej adresy klientów, którzy nie życzą sobie korespondencji z Państwa firmy.AnoMail praca w sieci LAN
Po zainstalowaniu oprogramowania AnoMail Desktop należy go skonfigurować tzn. wprowadzić dane do konta pocztowego (patrz ikona Kreator lub Dodaj) przez które będzie wysyłana poczta. Te dane (tj. adres e-mail, adres serwera poczty pop3/smtp, login oraz hasło) powinni otrzymać Państwo od swojego dostawy poczty. Można je także znaleźć w programie pocztowym, z którego obecnie korzystacie.

Wysyłka mailingów z programu AnoMail może być realizowane przez konta pocztowe Państwa obecnego dostawcy poczty (Serwer SMTP dostawcy poczty) czyli firmy hostingowej, w której macie Państwo wykupione konta pocztowe. Druga możliwość to wysyłka przez nasze serwery internetowe (dostarczane przez Niebieski.net). Trzecia możliwość to wysyłanie poczty przez lokalny serwer wbudowany w program AnoMail (AnoMail SMTP Server). W przypadku chęci korzystania z wysyłki przez nasze serwery należy kupić program razem z serwerem do mailingu.We wszystkich przypadkach w polu OD, Państwa klient widzi adres e-mail którym posługujecie się Państwo na co dzień. Ponadto wszystkie odpowiedzi klientów trafiają do Państwa programu pocztowego z którego obecnie korzystacie np. Microsoft Outlook lub darmowy odpowiednik Windows Mail.

Zaraz po zainstalowaniu, program AnoMail jest gotowy do pracy ale proszę nie zapominać o konfiguracji konta poczty wychodzącej czyli wprowadzeniu Danych nadawcy (tj. Tożsamości nadawcy). W tym celu klikamy ikonę Dodaj konto lub Kreator widoczną na zielonym panelu. W kroku następnym importujemy adresy naciskając przycisk Importu np. Z dowolnych plików. Na koniec tworzymy nowy list naciskając ikonkę Nowy list i postępuj zgodnie z poniższym schematem:Intuicyjny interfejs sprawia, że bez konieczności zaglądania do dokumentacji zaraz po wprowadzeniu danych nadawcy można rozpocząć wysyłkę korespondencji e-mail. Jednakże zanim użytkownik rozpocznie przygodę z mass mailingiem zaleca się także dokładne zapoznanie z artykułem dot. Problematyki masowej korespondencji. a aby od razu na samym początku nie popaść w konflikt z prawem i nie trafić na czarne listy spamerów.

Poniżej przedstawiono główne okno programu AnoMail podzielone kolorystycznie na 3 panele. Panel zielony dotyczy Danych nadawcy oraz treści maila. Panel żółty związany jest z grupami odbiorców, załącznikami dołączanymi do listu oraz tematem wiadomości e-mail. Z kolei w kolorze różowym przedstawiono bieżącą grupę wysyłkową czyli adresy e-mail wczytane do programu.


W pierwszej kolejności uzupełniamy Dane nadawcy (ang. From). Najlepiej skorzystać z ikony Kreatora konta pocztowego, która powinna migać zachęcając do kliknięcia. Po włączeniu kreatora należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłania poczty zgodnie z tym o co prosi kreator (patrz poniżej).

W dalszej kolejności wpisujemy dane odbiorcy korespondencji wspólne dla całej grupy do której będziemy wysyłać mailing. Z reguły wystarczy wpisać samą nazwę (Etykieta grupy odbiorców), która będzie widoczna u odbiorcy listu w polu Do: (ang. To:) lub pozostawić pole puste. Adresu e-mail nie wprowadzamy chyba, że chcemy, aby wszyscy adresaci mass-mailinugu z jakiegoś powodu widzieli go w polu adresata korespondencji (Do:). Patrz koniecznie temat: Tryby wysyłki oraz wysyłka w paczkach.

Wprowadź dane nadawcy do modułu wysyłkowegoW dalszej kolejności wpisujemy dane odbiorcy korespondencji wspólne dla całej grupy do której będziemy wysyłać mailing. Z reguły wystarczy wpisać samą nazwę (Etykieta grupy odbiorców), która będzie widoczna u odbiorcy listu w polu Do: (ang. To:) lub pozostawić pole puste. Adresu e-mail nie wprowadzamy chyba, że chcemy, aby wszyscy adresaci mass-mailinugu z jakiegoś powodu widzieli go w polu adresata korespondencji (Do:). Patrz koniecznie temat: Tryby wysyłki oraz wysyłka w paczkach.


Potem wprowadzamy temat wiadomości oraz treść. Jeżeli treść ma być w formacie HTML (format graficzny) lub mieszanym (część tekstowa oraz część graficzna) to możemy w głównym oknie programu kliknąć ikonę Przygotuj list a następnie wybrać np. w Formacie graficznym. Ewentualnie można także otworzyć gotowy listy/szablon z dysku. W programie AnoMail można wykorzystywać szablony kreacji e-mail przygotowane przez zewnętrzne agencje reklamowe w formacie HTML lub EML.


Szybki samouczek dot. konfiguracjiW firmie można pracować w grupie tj. realizować wysyłkę z kilku komputerów z użyciem jednego, wspólnego konta pocztowego dla wszystkich pracowników lub używając osobnych kont pocztowych. W głównym oknie programu znajduje się pole Zwrot (ang. Reply-to) które można użyć w sytuacji w której wysyłka realizowana jest z różnych adresów a odpowiedzi klientów mają przychodzić na jeden wspólny adres np. biuro@firmaXYZ.pl

Z racji tego, że program można zainstalować na wielu stanowiskach w firmie każdy z pracowników może wysyłać inny newsletter dotyczący określonej tematyki. W skrócie praca z programem wygląda tak. Wybierasz grupę odbiorców (np. otwierasz z pliku grupę adresów e-mail). Następnie przygotowujesz list lub korzystasz z w pełni modyfikowalnych szablonów kreacji wbudowanych w program. Na koniec wybierasz swoją tożsamość czyli informacje, które u odbiorców Twojej wiadomości pojawią się w polu Od: i wysyłasz list przez wbudowany serwer SMTP lub serwer pocztowy (ISP), na którym masz skrzynkę pocztową (zalecane - patrz niżej).


Na koniec przejdź do Ustawienia -> Masowej korespondencji i w zakładce Odbiorcy wprowadź nazwę swojej firmy oraz koniecznie adres e-mail do odbierania testowej korespondencji.Nieprawidłowe dane konta - najczęstszy problem z wysyłką pocztyNajczęstszym problemem z wysyłaniem poczty jest to, że użytkownik zapomina włączyć uwierzytelniania tj. nie wprowadza nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła otrzymanego do dostawcy poczty. Aby w programie AnoMail podać nazwę użytkownika (login) oraz hasło do wysyłania poczty klikamy ikonę Kreatora nowego konta lub ikonę Kłódki (Ustawienia uwierzytelniania). Możemy posłużyć się także przyciskiem Ustawienia dostępnym w głównym oknie programu.

W dalszej kolejności uzupełniamy wszystkie dane tj. login, hasło, numer portu poczty wychodzącej (zalecamy 465 oraz funkcja SSL lub 587 z funkcją TLS) i naciskamy przycisk Sprawdź konfigurację aby upewnić się czy wprowadzono poprawne dane. Jeżeli Państwa firma korzysta z serwerów Microsoft (Exchange) lub Google (G Suite) to dopiero AnoMail 2018 obsługuje wysyłkę poprzez połączenia szyfrowane SSL/TLS. Starsze wersje AnoMail nie są zgodne z usługą Office365 oraz G-Suite.

Po wprowadzeniu loginu oraz hasła - najczęściej takich samych jak w programie Outlook naciskamy przycisk Ok, aby zapamiętać ustawienia. Ewentualnie możemy zapisać konfigurację programu naciskając ikonę Dysk... i wskazując miejsce gdzie zostanie zapisany plik z ustawieniami konta.

Przed rozpoczęciem wysyłki masowej autor programu zaleca zapoznanie się z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z tematyką SPAMu aby Państwa firma nie była posądzona o rozsyłanie nie zamówionych treści.


Konfiguracja konta poczty wychodzącej w AnoMail Desktop

Ustawienia serwera poczty wychodzącej w AnoMail Desktop

Lekcja - Podstawy konfiguracji programu AnoMail Desktop


Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję