Lokalny mouł subskrypcji w każdej wersji
do automatycznych zapisów, rezygnacji oraz obsługi zwrotów korespondencji

Lokalny moduł subskrypcji w programie Anomail dla Windows


Jednym z elementów programu AnoMail jest moduł subskrypcji, który umożliwia automatyczne zarządzanie listą mailingową (zapisywanie, rezygnacje). Wystarczy na stronie internetowej firmy umieścić prosty formularz (skrypt PHP) aby Państwa klienci mogli samodzielnie zapisywać się lub wypisywać z listy mailingowej. Ewentualnie można wstawić link zapisania lub rezygnacji do każdej wiadomości e-mail wysyłanej z AnoMail i wtedy odbiorcy będą mogli wypisać się poprzez list z określonym tematem np. Rezygnacja lub Zgoda. Jest to najprostsza metoda. W razie konieczność można wstawić do listu link wypisana poprzez witrynę ale w takim przypadku należy na Państwa stronie umieścić skrypt PHP do którego AnoMail przekaże informacje, że ktoś chce się wypisać. Potem osoby z listy rezygnacji, jednym kliknięciem można dodać na listę zastrzeżoną (zalecane) lub usunąć z listy wysyłkowej.

 

Lokalny moduł subskrypcji (zielona ikona AnoMail na pulpicie Windows) służy do:

  obsługi automatycznych rezygnacji poprzez wiadomość z określonym tematem

  obsługi pozyskiwania zgód na przesyłanie informacji handlowych

  analizy zwrotów z niedostarczonej korespondencji e-mail (twarde i miękkie zwroty)

  zbierania tekstów z autoresponderów lub komunikatów

  zbierania komentarzy do automatycznych zgód lub rezygnacji

  wykrywania, który z odbiorców nie przyjmuje poczty od Państwa

  pokazywania z jakich programów pocztowych korzystają odbiorcy

  porządkowania poczty przychodzącej na konto w trakcie wysyłki

  wysyłania automatycznych wiadomości powitalnych lub pożegnalnych (mini autoresponder)

  podglądu skrzynki wraz z segregacją wiadomości wg. typów

Obsługuje zwroty (ang. Bounces)

Główne zadania Lokalnego modułu subskrypcji to obsługa niedostarczonej korespondencji (ang. Mailer Daemon) czyli wykrywanie twardych i miękkich zwrotów oraz automatyzacja rezygnacji a także wykrywanie zgód na mailing wraz z obsługą komentarzy przy wypisaniu lub zapisaniu.


Program wyświetla raport dot. stanu konta subskrypcji (patrz powyższy rys.). Moduł subskrypcji umożliwia także automatyczną obsługę zwrotnej korespondencji, która wraca na konto w przypadku gdy odbiorca ma np. przepełnianą skrzynkę pocztową lub adres jest nieaktualny. Dzięki temu odbiorców, którzy nie mogą odbierać poczty można automatycznie usunąć z listy wysyłkowej!


Program wyświetla raport dot. stanu konta subskrypcji (patrz powyższy rys.). Moduł subskrypcji umożliwia także automatyczną obsługę zwrotnej korespondencji, która wraca na konto w przypadku gdy odbiorca ma np. przepełnianą skrzynkę pocztową lub adres jest nieaktualny. Dzięki temu odbiorców, którzy nie mogą odbierać poczty można automatycznie usunąć z listy wysyłkowej!


 AnoMail Desktop - Moduł subskrypcji listy mailingowej


Ponadto każdy adres osoby, która zapisze się do Państwa newslettera (biuletynu itp.) zostanie automatycznie umieszczony na Liście zapisanych osób, przy czym, nowi subskrybenci pojawią się w kolorze czerwonym (patrz niżej). Listę adresów możnych przekazywać do grupy wysyłkowej programu AnoMail. Przez co każda dopisana osoba pojawi się błyskawicznie na liście docelowych odbiorców Państwa newslettera.

Pozwala wstawić do listu link wypisania

Moduł służy do automatycznej obsługi rezygnacji i zapisywania. Do listu wstawia się np. link rezygnacji. W momencie gdy odbiorca go kliknie trafia na listę osób wypisanych i można go dodać na listę zastrzeżoną aby w przyszłości nic do niego nie wysyłać.

Co więcej jeżeli użytkownik wypisze się samodzielnie z listy mailingowej to jego adres zostanie usunięty z listy subskrybentów, a w razie konieczności może zostać dodany do adresów zastrzeżonych, przez co nigdy korespondencja z Państwa firmy nie będzie do niego kierowana. Aby zobaczyć aktualną listę subskrybentów w głównym oknie modułu wysyłkowego programu AnoMail klikamy Subskrypcja -> Podgląd grupy subskrybentów.


Obsługa niedostarczonej korespondencji e-mail


Program można skonfigurować tak, aby samodzielnie wysyłał wiadomości powitalne lub pożegnalne (zalecane) do osób zapisujących się na listę lub rezygnujących z subskrypcji. Automatyczne wiadomości mogą być przesyłane w formacie dualnym (tzn. równocześnie w formacie tekstowym oraz HTML), przez co osoby, które mają skonfigurowany program pocztowy do odbioru poczty w formacie tekstowym zobaczą tylko tekst, natomiast osoby, które korzystają z programu Outlook (w standardowej konfiguracji) zobaczą list w formacie HTML. W związku z tym nie trzeba pytać odbiorców, w jakim formacie pragną otrzymywać korespondencję.

 AnoMail Desktop - Wiadomość dualna w module subskrypcji


Dzięki funkcji automatycznych wiadomości, można przygotować list powitalny (patrz niżej) zawierający fragment Państwa oferty lub np. ostatni numer newslettera, przez co nowi subskrybenci od razu otrzymują dostęp do ostatniego listu wysłanego do stałych czytelników listy mailingowej.


AnoMail oferuje także podgląd komentarzy wpisywanych przed odbiorców podczas rezygnacji lub zapisywania się do newslettera. Dostęp do komentarzy jest możliwy bezpośrednio z okna modułu wysyłkowego po naciśnięciu przycisku Odbiorcy.

 AnoMail Desktop - Komentarze do rezygnacji z e-mailingów

Zasada działania lokalnego modulu subskrybcjiAby móc korzystać z automatycznej subskrypcji należy posiadać konto pocztowe (POP3/SMTP) oraz stronę internetową, na której zostanie umieszczony formularz do pobierania adresów e-mail. Program współpracuje z dowolnym kontem pocztowym np. firmowym lub utworzonym w darmowym portalu oraz dowolnym serwerem http (z zalecaną obsługą skryptów PHP).


Internauta wchodząc na Państwa stronę internetową wypełnia formularz subskrypcji (patrz niżej) podając adres e-mail, na który chce otrzymywać korespondencję określonego typu np. oferty z ostatniej chwili (last minute). Adres e-mail, ze strony WWW jest przekazywany do serwera pocztowego, na którym mamy konto subskrypcji. Następnie moduł subskrypcji programu AnoMail, sprawdza pocztę przychodzącą na konto i pobiera tylko te listy, które dotyczą subskrypcji (zapisanie/wypisanie z listy). AnoMail Desktop - Zasada działania modułu subskrypcji


Listy rozpoznawane są po temacie. Na przykład, jeżeli w temacie pojawią się słowa Zapisz mnie - adres nadawcy zostanie dodany do listy subskrybentów. Z kolei, jeżeli w temacie wystąpią słowa Wypisz mnie adres zostanie usunięty z listy mailingowej. Dzięki temu jeżeli w każdym wysyłanym newslettrze wstawimy hiperłącze "mailto:newsletter@twojafirma.pl?subject=Wypisz_mnie" to w liście będzie wyglądało tak Wypisz mnie z newslettera (kliknij aby zobaczyć co się stanie). Dzięki temu osoby, które nie będą chciały czytać naszego mailingu jednym kliknięciem dodadzą swój adres do listy osób wypisanych. Słowa czy frazy, na które ma reagować program dowolnie definiuje użytkownik. Dodatkowo w razie potrzeby program może wysłać wiadomość powitalną lub pożegnalną do prenumeratorów biuletynu (patrz wyżej).

W razie konieczności wypisywanie/zapisywanie można zrealizować poprzez stronę internetową tzn. klient klika link wypisania umieszczony w liście i zostaje przekierowany na witrynę firmową gdzie może potwierdzić chęć wypisania się lub skorzystać z formularza do ponownego zapisania się.

Więcej na ten temat znajduje się w sekcji Subskrypcja newslettera na stronie WWW

Moduł subskrypcji jest zintegrowany z modułem wysyłkowym programu AnoMail. W związku z tym bez problemu adresy mogą być automatycznie przekazywane bezpośrednio do grupy wysyłkowej lub grupy adresów zastrzeżonych.


Podgląd zawartości konta subskrypcji z analizą typów zwrotówJeżeli subskrypcje obsługujemy poprzez główne konto pocztowe firmy to przydatna jest funkcja podglądu zawartości konta pocztowego dostępna w module subskrypcji po naciśnięciu przycisku Wyślij/Odbierz -> Pokaż zawartość skrzynki. Komputer wyświetli okno przedstawione poniżej.


W oknie tym widzimy wszystkie listy, które dotarły na nasze konto. Przy czym w kolorze czerwonym oraz zielonym wyróżnione są listy dotyczące subskrypcji. Program nie pobiera z serwera korespondencji a jedynie wyświetla zawartość konta. Dzięki czemu zanim pobierzemy listy np. do programu Outlook możemy usunąć niechciane wiadomości!


W tym celu po naciśnięciu prawego klawisza myszki, uzyskujemy dostęp do podręcznego menu, z którego wybieramy Zaznacz SPAM i usuwamy wszystkie listy, które zostaną zaznaczone przez program jako SPAM. Mamy do dyspozycji 5 poziomów filtrowania korespondencji począwszy od 3 poziomów wykrywania SPAMU (1 - niski, 2 - średni, 3 - wysoki) a skończywszy na usuwaniu wszystkich listów pochodzących spoza domeny .pl.AnoMail podgląd konta subskrypcji z analizą zwrotów korespondencji e-mail


Bezpośrednio z okna Podglądu zawartości skrzynki możemy także przeglądać zawartość listów, zapisywać kontakty w postaci wizytówek vCard oraz dodawać adresy e-mail do listy wysyłkowej lub listy adresów zastrzeżonych programu AnoMail.

Lokalny moduł subskrypcji domyślnie umożliwia obsługę jedynie jednej listy mailingowej z możliwością automatycznego wypisywani lub zapisywania się na nią. Osoby, które są zainteresowane większą funkcjonalnością powinny zainteresować się Internetowym modułem subskrypcji


Partner strategiczny:

Oprogramowanie do wysyłek bez abonamentu

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję