każdy z odbiorców traktowany jest indywidualnie
w polu do: widać tylko adres odbiorcy mimo iż poczta wysyłana jest do wielu osób

Personalizacja mailingu w liście grupowym z Anomail


AnoMail powstał jako jako narzędzie do rozsyłania newsletterów, do którego klienci zapisują się poprzez stronę internetową gdzie podają jedynie swój adres e-mail. W związku z tym obecna wersja programu umożliwia prostą personalizację wg kilku specjalnych pól zwanych polami personalizacji. Nie da się w obecnej wersji programu zwracać do użytkownika po imieniu, odmieniać imion, wstawiać do listu różnej treści np. kwota do zapłaty itp. Taką funkcjonalność będzie oferowała nowa wersja programu o nazwie AnoMail PRO, którą planujemy wprowadzić w tym roku.

W obecnej wersji AnoMail Desktop można natomiast używać pół personalizacji przedstawionych poniżej. Na rys 1. pokazano w jaki sposób spersonalizować temat maila przy użyciu pola {ODBIORCA#ADRES}. Dzięki temu każdy z odbiorów masowego mailingu oprócz swojego adresu e-mail w polu Do: zobaczy także adres e-mail w temacie wiadomości. W razie konieczności polecamy także użycie pola personalizacji o nazwie {ODBIORCA#KONTO} lub {ODBIORCA#DOMENA}.

Rys. 1 - Wstawianie adresu e-mail do tematu wiadomości


AnoMail umożliwia prostą personalizację. I tak na przykład naciskając Ikonę personalizacji widoczną na pasku narzędzi (z prawej strony w oknie Edytora HTML), a następnie wybierając Adres e-mail odbiorcy, do listu zostanie wstawione pole {ODBIORCA#ADRES}. Dzięki temu wpisując w treści Witaj {ODBIORCA#ADRES} odbiorca listu zobaczy np. Witaj biuro@anomail.pl. Pola personalizacji mogą być wstawiane także w temacie maila.


Pole personalizacji Opis znaczenia pola w treści listu lub temacie

{ODBIORCA#NAZWA}

Wyświetla w treści listu to co wpiszemy w Danych odbiorcy czyli tzw. Etykiecie odbiorcy np. Czytelnicy newslettera

{ODBIORCA#ADRES}

Wyświetla w treści listu adres e-mail odbiorcy np.: kowalski@anomail.pl

{ODBIORCA#KONTO}

Wyświetla w treści listu nazwę konta czyli jeżeli wysyłamy list na adres e-mail kowalski@anomail.pl to w treści listu pojawi się nazwa kowalski

{ODBIORCA#DOMENA}

Wyświetla nazwę domeny pobraną z adresu e-mail odbiorcy

{LIST#TEMAT}

Umożliwia wstawienie do treści listu tego co jest wpisane w temacie listu

{LIST#ZALACZNIK}

Wstawia do treści listu nazwę załącznika

{NADAWCA#NAZWA}

Wyświetla w treści listu tekst będący Nazwą nadawcy czyli wstawia do listu tekst, który wpisaliśmy w Danych nadawcy

{NADAWCA#ADRES}

Wstawia do listu adres e-mail nadawcy

{NADAWCA#ZWROT}

Wstawia do listu adres e-mail do tzw. zwrotu korespondencji.

{NADAWCA#TEST}

Wstawia do treści listu testowy adres e-mail, który wcześniej należy w Ustawieniach AnoMaila wprowadzić do programu

Aktualna data...

Szereg pól umożliwiających wstawienie do listu daty, nazwy miesiąca, godziny, roku itp. Sprawdź pola: {DATA#DLUGA} {DATA#KROTKA} {DATA#MIESIAC}, {DATA#ROK}, {DATA#GODZINA}

{LIST#NUMER}

Wstawia do listu unikalny numer. Każdy z listów ma inny numer a tym samym każdy z listów różni się treścią co ma duże znaczenie w przypadku wysyłania tego samego listu do wielu użytkowników z jednej domeny. W ten sposób filtr antyspamowy w danej domenie "myśli", że ma do czynienia z różną treścią wiadomości.

{ODBIORCA#HEX}

W treści maila zamiast adresu e-mail odbiorcy pojawi się ciąg znaków 626975726F40616E6F6D61696C2E706C, który jest zapisem szesnastkowym adresy e-mail: biuro@anomail.pl. Pola tego używamy np. w połączeniu z własnym modułem subskrypcji wstawiając do listu link np. www.mojastrona.pl/wypisz.php?adres={ODBIORCA#HEX}. Ewentualnie stosujemy to pole w treści listu, aby można było określić do kogo został przekazany dany list.

{ODBIORCA#MD5}

Spełnia funkcję podobną do powyższego ale przekazuje do treści maila tzw. skrót MD5 z e-maila odbiorcy listu np. 6CC9B991D3416034AFB10B4AECF4313E zamiast biuro@anomail.pl

{ODBIORCA#B64}

Koduje adres e-mail odbiorcy zgodnie z algorytmem base64. Pole może być używane do przekazywania adresu do skrypu na Państwa stronie internetowej. Dla przykładu adres henio@anomail.pl będzie miał postać aGVuaW9AYW5vbWFpbC5wbA=Wstawiając pola {ODBIORCA#HEX} oraz {ODBIORCA#MD5} do treści maila można potem określić do kogo list został wysłany nawet jeżeli w nagłówku listu nie widzimy adresu e-mail odbiorcy.


Z tych funkcji korzystamy w sytuacji gdy chcemy wysłać listy różniące się od siebie treścią lub gdy chcemy ustalić, kto zgłosił nas na "czarną listę RBL". Oba pola można także wykorzystać do obsługi zapisywania/wypisywania klientów we własnym module subskrypcji dołączonym do Państwa strony internetowej.


W przypadku używania trybu wysyłki w paczkach nie ma możliwości stosowania personalizacji np. wg adresu e-mail lub nazwy konta.Partner strategiczny:

Oprogramowanie do wysyłek bez abonamentu

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję