konfiguracja skrzynki pocztowej
wysyłaj pocztę w formacie graficznym z obrazkami i załącznikami

Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)


Przed wysłaniem poczty należy skonfigurować program do wysyłania poczty. Obecnie większość serwerów SMTP (poczty wychodzącej) stosuje autoryzację w celu zabezpieczenia się przed bezprawnym wysyłaniem wiadomości (zazwyczaj SPAMu) za ich pośrednictwem. Uwierzytelnianie staje się standardem. Oznacza to, że aby przesłać pocztę za pośrednictwem danego serwera należy znać nazwę użytkownika (login) i hasło. Dane te są poufne i powinni je Państwo otrzymać od swojego dostawcy poczty. Bez poprawnej konfiguracji konta pocztowego do wysyłki nic Państwo nie wyślecie.

Aby dodać nowe konto do wysyłania poczty w programie AnoMail należy kliknąć ikonę Kreator (1) widoczną na powyższym rysunku a następnie wprowadzić wszystkie dane dot. Państwa konta poczty wychodzącej (smtp). Jeżeli nie wiecie Państwo jakie dane wpisać to koniecznie należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty (ISP) i poprosić o dane do konfiguracji programu pocztowego np. Outlook. AnoMail korzysta z tych samych ustawień. Po kliknięciu przycisku Kreator komputer poprosi o podane danych nadawcy, adresu e-mail, serwera poczty wychodzącej itp.

Konfiguracja konta poczty wychodzącej w AnoMail Desktop

Ustawienia serwera poczty wychodzącej w AnoMail Desktop

Dane otrzymasz od swojego dostawcy poczty

Jeżeli nie wiesz jakie dane wprowadzić to nie trać czasu na zgadywanie tylko skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty i poproś o podane danych do konfiguracji tzw. klient poczty SSL/TLS. Potem te dane (tj. adres e-mail, login, hasło, adres serwera smtp, port smtp) wprowadź do programu AnoMail korzystając z ikonki Kreator widocznej na powyższym obrazku. Począwszy od AnoMail 2018 wspierana jest wysyłka przez serwery wymagające połączeń szyfrowanych SSL/TLS np. Microsoft (Office365) lub Google (GMail)

W każdej chwili można sprawdzić poprawność konfiguracji konta poczty wychodzącej klikając ikonę Ustawień uwierzytelniania (2). Po jej kliknięciu zostanie wyświetlone okno (3), w którym wystarczy kliknąć przycisk Sprawdź konfigurację, aby przekonać się czy podano prawidłowe dane do wysyłki poczty. Bez poprawnej konfiguracji konta pocztowego nic Państwo nie wyślecie z programu AnoMail ani innego programu pocztowego.


Ustawienia konta poczty wychodzącej AnoMail Desktop

Ustawienia serwera poczty wychodzącej w AnoMail Desktop


Jeżeli nie pamiętają Państwo jaki serwer oraz login wprowadzić to można zerknąć do ustawień programu np. Outlook czyli: Menu Narzędzia ->Konta -> Zakładka poczta -> Właściwości a potem w zakładce Serwery będą wprowadzone dane które należy skopiować do AnoMaila. Na koniec naciskamy przycisk Ok aby zapamiętać ustawienia. W głównym oknie programu pojawi się informacja o tym, że wysyłamy pocztę przez serwer, który wymaga uwierzytelniana.


Jeżeli Państwa firma korzysta z kilku serwerów do wysyłania poczty (np. jeden do wewnętrznej korespondencji) to wprowadzamy adresy serwerów na listę naciskając przycisk Kreator widoczny na zielonym panelu koło adresu e-mail nadawcy. Z kolei wyboru serwerów do wysyłek dokonujemy klikając żółtą ikonę gwiazdki widoczną także na zielonym panelu. Wcześniej oczywiście należy zapisać dane nadawcy czyli tzw. tożsamość.Samouczek: Konfiguracja skrzynki pocztowej w AnoMail


Gdyby trzeba było zmienić hasło lub login to w AnoMail przechodzimy do Ustawienia i wybieramy Konta poczty wychodzącej... a następnie wprowadzamy stosowne zmiany. Wyłączamy uwierzytelnianie, ponownie klikając czerwoną ikonę kłódki (patrz zielony panel) i wybierając Wybrany serwer wymaga uwierzytelniania. Jeżeli Państwa dostawca poczty nie zezwala na masowe wysyłki lub nakłada absurdalne limity dot. ilości wysyłanych mail to polecamy wysyłkę przez nasze serwery SMTP dostarczane przez naszego partnera czyli firmę Niebieski.net.


Po wprowadzeniu poprawnej konfiguracji warto ją zapamiętać klikając Ustawienia -> Konta poczty wychodzącej -> Zapisz konfigurację. W razie potrzeby można zapisać wiele konfiguracji dla różnych kont np. różnych pracowników korzystających z tego samego komputera. Z kolei odczytujemy konfiguracje ponownie przechodząc do Ustawienia -> Konta poczty wychodzącej i wybierając Odczytaj konfigurację.


Praca z lokalnym serwerem - Anomail SMTP Server (dla zaawansowanych użytkowników)


W razie konieczności możemy zastosować lokalny serwer dostarczony razem z programem AnoMail. Serwer lokalny umożliwia wysyłanie poczty bezpośrednio z naszego komputera z pominięciem serwera (ISP), na którym mamy skrzynkę pocztową. Jednakże ten tryb wysyłki przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników gdyż skuteczność wysyłki będzie zależała od adresu e-mail nadawcy oraz od dostawcy Internetu (użytkownicy bez stałego adresu IP raczej powinni zapomnieć o wysyłce z localhosta).


Jedną z przyczyn używania serwera lokalnego są np. limity nakładane przez dostawcę usług internetowych na ilość wysyłanych danych lub maili w ciągu godziny. Na przykład płacimy za każdy 1 GB wysłanej korespondencji za pośrednictwem dostawcy poczty lub mamy limit 200 wiadomości na godzinę. Ponadto jeżeli w godzinach szczytu serwer naszego dostawcy jest obciążony dzięki programowi AnoMail SMTP Server możemy go ominąć (patrz obok).
Korzystając z lokalnego serwera listy wysyłane są błyskawicznie prosto z naszego komputera (tzw. Direct Sending) i przekazywane do serwera pocztowego odbiorcy. Aby uruchomić serwer lokalny w programie AnoMail klikamy czerwoną ikonę kłódki widoczną (zielony panel) na poniższym obrazku a następnie Uruchom serwer lokalny.


Po uruchomieniu programu AnoMail SMTP Server cała korespondencja z programu AnoMail będzie do niego bezpośrednio kierowana. Ten z kolei nawiąże kilka połączeń SMTP w celu szybszego wysyłania mailingu. W okienku serwera będą wyświetlane adresy e-mail, na które w danym momencie jest wysyłana korespondencja. Program AnoMail SMTP Server czeka przy każdym adresie na odpowiedź serwera docelowego. Jeżeli serwer nie przyjmie z jakiś przyczyn naszej korespondencji to w programie AnoMail na liście odrzuconych adresów pojawi się e-mail, na który nie można było wysłać poczty z opisem błędu Invalid recipient lub Address rejected.

AnoMail - Serwer lokalny smtp localhost


Przekaż informację swojemu informatykowi

Aby uniknąć powyższego problemu należy skonfigurować DNS dla swojej domeny tak aby umożliwić wysyłkę z numeru IP pod jakim jesteście Państwo widoczni w Internecie. Konfiguracja DNS dostępna jest zazwyczaj w Panelu zarządzania Państwa domeną. Bez poprawnej konfiguracji SPF poczta z lokalnego serwera w Państwa komputerze po wysłaniu do serwera odbiorcy będzie odrzucana lub oznaczana jako spam. Dodatkowo obecnie standardem antyspamowym są Greylista oraz DKIM i jeżeli chcecie Państwo korzystać z tych rozwiązań to należy zainteresować się innymi serwerem poczty niż ten wbudowany w AnoMail gdyż on nie obsługuje podpisywania wiadomości kluczem DKIM oraz ponawiania wysyłki w związku z tzw. "grejlistą".


Po zamknięciu programu AnoMail serwer także jest usuwany z pamięci operacyjnej. Jeżeli jednak program AnoMail SMTP Server nam nie odpowiada, to możemy używać dowolny inny serwer np. hMailServer lub Microsoft SMTP Server, który działa w systemie Windows i za jego pośrednictwem wysyłać korespondencję z poziomu programu AnoMail. W tym celu należy uruchomić własny serwer a następnie w programie AnoMail, w polu adresu serwera SMTP wpisać: localhost lub 127.0.0.1.

Serwer lokalny wysyła pocztę w trybie 1 do 1 czyli wyśle tyle oddzielnych listów ile adresów e-mail znajduje się na Państwa liście wysyłkowej. AnoMail SMTP Serwer nie obsługuje wysyłki w paczkach. Jeżeli ktoś chce korzystać z tego trybu to należy skonfigurować konto pocztowe w AnoMail do wysyłki przez serwer pocztowy Państwa dostawcy poczty.


Wysyłka z serwera dostawcy poczty lub chmurowego

Jeżeli tematyka SPF, Greylist, rDNS oraz DKIM jest Państwu obca ale nadal chcecie wysyłać pocztę z pominięciem swojego dostawcy poczty to zalecamy zapoznać się z usługą serwera chmurowego np. E-Mail Labs . Dzięki serwerom chmurowym E-Mail Labs można wysyłać pocztę z Państwa adresu e-mail pomijając np. limity wysyłki na Państwa serwerze poczty w firmie hostingowej, z której obecnie korzystacie.

Bezpośrednia wysyłka z komputera a ochrona SPF


Proszę jednak pamiętać, że korzystanie z serwera lokalnego nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Wynika to z tego, że coraz więcej serwerów, na których użytkownicy (odbiorcy korespondencji) mają swoje skrzynki pocztowe stosuje mechanizm SPF (Zobacz Sender Policy Framework) oraz greylisting. Mechanizm SPF chroni przed SPAMem i polega na tym, że serwer odbiorcy sprawdza czy użytkownik wysyłający pocztę z danej domeny (adresu) posiada do tego uprawnienia.Jeżeli użytkownik nie ma uprawnień czyli adres IP komputera, z którego łączy się z Internetem nie jest dozwolonym adresem, z którego można wysyłać pocztę (posługując się danym adresem e-mail), to pomimo wysłania korespondencji z Państwa komputera nie dotrze ona do odbiorcy. Ewentualnie w temacie wiadomości e-mail pojawi się słowo SPAM. AnoMail może także wyświetlić komunikat Invalid recipient przy każdym adresie e-mail odbiorcy. Oznacza to, że serwer pocztowy odbiorcy odrzuca korespondencję kierowaną bezpośrednio z Państwa komputera (adresu IP). Najlepiej przed rozpoczęciem akcji mailingowych, sprawdzić czy korespondencja z adresu firmowego wysłana przez serwer lokalny dotrze do użytkowników np. @interia.pl, @wp.pl itp.


Ewentualnie proszę zapytać swojego administratora poczty czy można wysyłać pocztę z serwera lokalnego. Musisz znać swój zewnętrzny adres IP, aby skonfigurować DNS dla swojej domeny (adresu e-mail), z której chcesz wysyłać pocztę.

Bez ustawienia SPF poczta będzie odrzucana

Skonfiguruj DNS dla swojej domeny aby umożliwić wysyłkę z numeru IP pod jakim jesteś widoczny w Internecie (zwłaszcza dla celów polityki SPF). Rekord SPF definiuje się dla domeny w postaci rekordu tekstowego (txt). Jeżeli nie ustawicie Państwo SPF dla swojej domeny to poczta wysyłana z lokalnego serwera będzie u odbiorców odrzucana lub oznaczana jako spam.


Aby aktywować SPF, należy dodać wpis TXT w strefie DNS swojej domeny. Pole wskazuje serwery (w tym przypadku adres IP Państwa komputera) autoryzowane do wysyłania wiadomości dla danej domeny. Najczęściej takiej zmiany można dokonać logując się do Panelu Zarządzania Domeną w Państwa firmie hostingowej lub kontaktując się ze swoim dostawcą poczty i/lub Internetu. Zespół AnoMail nie oferuje pomocy w tym zakresie.W niektórych przypadkach zapora (firewall) w systemie Windows może zapytać czy ma blokować dostęp do programu AnoMail SMTP Server (amsmtp.exe) użytkownikom spoza naszego komputera?


Klikamy Blokuj nadal (Windows XP) lub Anuluj (Windows 7 lub nowszy). Od tej pory nikt spoza naszego komputera nie będzie mógł korzystać z serwera, który został właśnie uruchomiony w systemie. Nie zalecamy zezwalać na dostęp do tego serwera zwłaszcza z sieci publicznych.


noMail posiada bezobsługowy serwer lokalny SMTP, który wysyła pocztę bez uwierzytenia a tym samym powinien być dostępny tylko dla osoby pracującej z AnoMail w danym komputerze. Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje bardziej rozbudowany serwer lokalny to można wykorzystać darmowy serwer dostępny razem z systemem Windows 7.

AnoMail i firewall z systemu Windows

Dostawca serwerów pop/smtp:

Oprogramowanie do wysyłek bez abonamentu

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję