Program do pozyskiwania zgód marketingowycH (RODO)
możliwość zapisu na newsletter poprzez stronę lub wiadomość e-mail

Pozyskiwanie adresów do e-mail marketingu przy pomocy AnomailModuł subskrypcji online umożliwia "połączenie" Państwa strony internetowej z programem AnoMail zainstalowanym w Waszym komputerze oraz pozyskiwanie zgód marketingowy zgodnie z rozporządzeniem unijnym tzw. RODO. Oznacza to, że adresy e-mail osób zapisujących się lub wypisujących z newslettera zostaną automatycznie dodane lub usunięte z grup wysyłkowych w programie AnoMail. Ponadto moduł pozwala na pozyskiwanie zgód marketingowych w przypadku wysyłania zapytań o możliwość przesłania informacji handlowych (oferty). Dzięki modułowi możemy zapisać klienta do określonej grupy, poprosić o wyrażenie określonych zgód np. na przetwarzanie danych osobowych... (RODO) lub zgody na proflowanie.


Klient sam określa co go interesuje

 
Internetowa subskrypcja newslettera umożliwia obsługę wielu grup tematycznych do których odbiorca może zapisać się poprzez stronę internetową lub bezpośrednio z linka przesłanego w wiadomości e-mail. Moduł umożliwia automatyczną obsługę zapisów, rezygnacji, przepisywania z grup oraz zastrzegania adresów w przypadku wysyłki zapytań. Nie wymusza konieczności potwierdzania adresu e-mail od Państwa stałych klientów. Ponadto obsługuje klauzule marketingowe, które mogą być wymaganie lub opcjonalne podczas zapisu...

Moduł subskrypcji online może być także stosowany w przypadku wysyłki tzw. maili akwizycyjnych czyli zapytań o zgodę. W takim zapytaniu wstawia się linki umożliwiające potencjalnemu klientowi zapisanie się do określonej grupy np. Nowości, Promocje, Aktualności itd. Klient sam może potem wypisać się, przepisać z jednej grupy do drugiej. Moduł sprawdza się w przypadku chęci uporządkowania baz adresowych znajdujących się w firmie oraz uzupełnienia stosownych zgód, które wymagane są przez prawo oraz rozporządzenie unijne tzw. RODO.
Subskrypcja online newslettera


Pobierz: Dokumentację do modułu subskrypcji newslettera (PDF)
 

RODO - Ochrona danych osobowych

Przypominamy także, że z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO (GDPR) tzn. nowe rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych. RODO obejmuje wszystkie firmy, które gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych.

W związku z tym dzięki modułowi AnoMail Online będziecie Państwo mogli pozyskać stosowane zgody na np. przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie danych w celach marketingowych, profilowanie ofert itd.
 

Czytaj: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Automatyczna segmentacja klientów poprzez stronę www lub e-mailModuł subskrypcji on-line przydaje się przede wszystkim w sytuacji, w której na Państwa stronie internetowej potencjalni klienci mogą zapisywać się do wielu grup tematycznych np. newsletter promocje, wyprzedaże, nowości itp. oraz wtedy gdy wysyłacie mailing z zapytaniami i dajecie odbiorcy od razu wybór grupy do której ma się zapisać np. Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne itd. Klient klika w link i od razu zapisany jest do danej grupy tematycznej, która dostępna jest z poziomu programu AnoMail. W razie konieczności można włączyć obsługę klauzul marketingowych tzn. pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych.
 

Zgody marketingowe wymagane przez prawo
 

Klient przed zapisaniem do Państwa newslettera musi zaakceptować klauzule, które sami ustawiacie. Oto przykładowe klauzule:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

2. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.


Cechy modułu newslettera online do Anomail 2018


  działa na bazie adresowej instalowanej na Państwa serwerze internetowym czyli adresy e-mailowe przetwarzane są u Państwa, bez potrzeby udostępniania bazy adresowej komukolwiek

  możliwość zapisywania klienta ze strony internetowej z potwierdzeniem adresu oraz wyborem określonej grupy odpowiadającej zainteresowaniom subskrybenta (tzw. automatyczna segmentacja potencjalnych klientów),

  użytkownik w programie AnoMail sam tworzy grupy oraz opisy, które pojawiają się automatycznie na jego stronie w formularzu subskrypcji bez konieczności korzystania z pomocy informatyka,

  w razie konieczności można ukrywać grupy i wtedy zapis do nich będzie możliwy tylko dla wybranych klientów do których zostanie wysłany list z zaproszeniem do zapisu,

  moduł newslettera jest niezależny od systemu CMS, z którego obecnie korzystacie Państwo do zarządzania swoją stroną internetową,

  istnieje możliwość dodawania klauzul oraz zgód marketingowych, które mogą być wymagane lub opcjonalne podczas zapisywania się do Państwa newslettera,

  w każdej chwili subskrybent może wypisać się lub przepisać z danej grupy poprzez link wstawiony do treści listu bez konieczności kontaktu z Państwem,

  można wstawiać do treści newslettera link rezygnacji, po kliknięciu którego klient zostanie poproszony o podanie przyczyny rezygnacji (opcjonalnie),

  subskrybent oprócz rezygnacji może automatycznie zastrzec swój adres e-mail aby nie otrzymywać już nigdy od Państwa żadnej korespondencji,

  moduł może być używany także do pozyskiwania zgód marketingowych w tym celu wstawia się link "na TAK" do treści listu, po kliknięciu którego odbiorca automatycznie dodawany jest do wybranej przez Państwa grupy np. Promocje, Wyprzedaże itd,

  adresy subskrybentów automatycznie pojawiają się w programie AnoMail Desktop, który instalowany jest w Państwa komputerze i w razie potrzeby można różnym pracownikom przydzielić określone prawa dostępu do Państwa bazy,

  moduł newslettera działa z każdym programem pocztowym desktop, webmail oraz mobile czyli w każdej chwili klikając w link zamieszczony w treści listu odbiorca może wypisać się z Państwa listy mailingowej lub zmienić grupę,

  skrypt spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych i jest zgodny z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  hasła dostępowe ustalane są przez klienta, dzięki czemu producent oprogramowania nie ma możliwości dostępu do bazy adresowej która znajduje się w Państwa posiadaniu.


Z modułu newslettera mogą korzystać także firmy, które mają siedziby w różnych lokalizacjach np. biuro w Katowicach, biuro w Warszawie. Moduł subskrypcji internetowej umożliwi takim firmom pracę na jednej wspólnej bazie adresowej. Dzięki temu pracownik biura w Warszawie będzie miał dostęp do tych samych danych adresowych klientów co pracownik biura w Katowicach.Moduł newslettera na Państwa stronie internetowejModuł subskrypcji on-line instalowany jest na Państwa stronie internetowej i jest zupełnie niezależny od systemu CMS (System Zarządzania Stroną Internetową), z którego aktualnie Państwo korzystacie. Wszystkie adresy email zapisywane są na Państwa serwerze. Moduł do współpracy z programem AnoMail wymaga jedynie obsługi przez Państwa serwer skryptów PHP, bazy mySQL oraz modułu ionCube loader.


Dostęp do modułu subskrypcji on-line w programie AnoMail uzyskujecie Państwo przez wybranie z Menu Subskrypcja funkcji o nazwie Uruchom moduł subskrypcji on-line. Poprzez ten moduł uzyskujecie Państwo dostęp do swojej bazy adresowej przechowywanej na Państwa serwerze internetowym. Baza jest na Państwa serwerze więc nikt innym oprócz Państwa nie będzie miał do niej dostępu. Login i hasło dostępu do modułu jest ustawianie samodzielnie przez Państwa.


Wszystkie dane na Państwa serwerze

Bez znajomości zagadnień informatycznych samodzielnie z poziomu programu AnoMail zarządzacie Państwo grupami, które pojawiają się na Państwa stronie internetowej. To Państwo decydujecie jakie grupy mają być widoczne na Państwa witrynie, jakie mają mieć nazwy opisy i wiele innych. Moduł działa 24h/dobę i nie wymaga aby włączali Państwo stacjonarny program AnoMail. Najważniejsze jednak jest to, że Państwa klienci samodzielnie mogą wypisywać, zapisywać oraz przepisywać się z różnych grup bez Państwa ingerencji.Rezygnacja z mailingu poprzez kliknięcie w link umieszczony w stopcePo uruchomieniu modułu subskrypcji i wybraniu z listy nazwy grupy adresowej importujemy ją do programu AnoMail naciskając przycisk Import... W zależności od potrzeb adresy e-mail z Państwa serwera zostaną pobrane do grupy wysyłkowej, grupy adresów zastrzeżonych lub zapisane w osobnym pliku na dysku. W treści listu można wstawić link rezygnacji lub zgody po kliknięciu którego odbiorca listu zostanie zapisany do grupy lub wypisany.


Moduł subskrypcji online konfigurujemy naciskając w głównym oknie programu AnoMail przycisk Ustawienia a następnie wybierając funkcję Moduł subskrypcji on-line. W oknie Ustawień Modułu Subskrypcji On-line podajemy adres URL (strony internetowej) pod jakim dostępny jest moduł subskrypcji. Adres ten sami Państwo ustalacie w zależności od potrzeb np. www.PaństwaFirma.pl/newsleter/ lub mailing.PaństwaFirma.pl. W dalszej kolejności wpisujemy login i hasło, które także Państwo sobie sami ustalacie i na koniec naciskamy przycisk Ok. Przed zapisaniem ustawień na dysku warto nacisnąć przycisk Sprawdź, który umożliwi Państwu zweryfikowanie czy dane konfiguracyjne zostały poprawie wprowadzone.Internetowy Moduł Subskrypcji programu AnoMail Desktop


Moduł newslettera na Państwa stronie internetowejModuł newslettera oferuje kilka poziomów rezygnacji z mailingów tj. odbiorca może wypisać się poprzez link wstawiony do treści listu z danej grupy, wszystkich grup lub zastrzec swój adres e-mail aby nigdy nie otrzymywać od Państwa żadnej korespondencji. Moduł newslettera działa bezobsługowo 24h na dobę na Państwa serwerze więc dostawca systemu mailingowego nie ma do nich dostępu.


Moduł przygotowywany jest przez Zespół AnoMail jako płatna usługa zależna od wymagań klienta i wdrażana (instalacja, konfiguracja, szkolenie) pod konkretną specyfikację użytkownika. Proszę zapoznać się z Wymaganiami systemowymi lub skontaktować się z nami aby uzyskać dodatkowe informacje. Koszt wdrożenia rozpoczyna się od ok. 400 PLN netto i zależy od wymagań klienta.AnoMail Newsletter - Zarządzanie grupami


Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję