kompletny system do samodzielnej wysyłki e-mailingu
program pokazuje co poprawić w wiadomości aby zwiększyć skuteczność wysyłek

Ustawienia modułu wysyłkowego AnoMail DesktopUstawienia modułu wysyłkowego zostaną wyświetlone po naciśnięciu w głównym oknie programu przycisku Ustawienia a następnie wybraniu funkcji Masowej korespondencji. W oknie, które zostanie wyświetlone możecie Państwo zmienić podstawowe ustawienia programu dotyczące wysyłania masowej korespondencji. Ustawienia podzielono na 5 kategorii tj. Wysyłka, Odbiorcy, Historia korespondencji, Ochrona przed spamem oraz Filtra antyspamowy.


KARTA WYSYŁKA

W tej karcie najważniejszym ustawieniem jest numer portu przez który będziecie Państwo wysyłać korespondencję. Domyślnym ustawieniem jest port 25. Jednakże zaleca się jego zmianę na port 587 zwłaszcza dotyczy to użytkowników takich firm jak TPSA, Netia itp.


W zakładce możemy ustawić także przerwy w wysyłaniu korespondencji tak, aby zbytnio nie przeciążać serwera pocztowego Państwa dostawcy poczty. Korzystamy z nich wtedy gdy dostawca poczty nakłada na Państwa konto limity tzn. ograniczenia czasowe w ilości wysyłanych maili. Zaleca się ustawienie suwaka Tymczasowo wstrzymaj wysyłkę... na pozycję np. 300. Z kolei suwak Wznów wstrzymaną wysyłkę... ustawiamy na 5 sekund lub więcej.AnoMail - Wysyłka mailingu w paczkach


Dodatkowo zaznaczamy pole wyboru W trakcie jednej sesji z serwerem przekazuj wszystkie adresy e-mail... Jeżeli Państwa serwer będzie przerywał wysyłanie poczty to należy zrezygnować z funkcji W trakcie jednej sesji z serwerem... i ewentualnie zwiększyć czas oczekiwania na wznowienie wysyłki. Domyślnie ilość adresów przekazywanych do serwera ustawiona jest na jeden. Oznacza to, że program AnoMail wysyła do serwera tyle osobnych listów ile adresów jest w grupie wysyłkowej. W przypadku wysyłki w trybie 1 do 1 program działa tak jakby Państwo wysyłali pojedyncze maile z programu Outlook czyli jeżeli na liście wysyłkowej macie Państwo 3000 adresów to program stworzy 3 tysiące oddzielnych wiadomości e-mail.


Zobacz jak skonfigurować konto pocztowe w AnoMail

Aby przyspieszyć wysyłkę można uaktywnić tzw. tryb wysyłki w paczkach. W tym celu ustawiamy suwak ilość adresów jednorazowo przekazywanych do serwera na np. 29. Oznacza to, że program AnoMail będzie do serwera równocześnie wysyłał 29 adresów w tzw. paczce. Wpłynie to diametralnie na wzrost szybkość wysyłki oraz zmniejszy obciążenie Państwa serwera.


Przy tych ustawieniach jeżeli na grupie wysyłkowej znajduje się 3000 adresów to program wyśle jedynie 103 listy. Gdybyśmy suwak ustawili na 1 to wysłanych listów byłoby 3000. Z tym, że przy używaniu wysyłki w paczkach nie ma możliwości personalizowania korespondencji czyli nie można w treści listu wstawić pola personalizacji np. {ODBIORCA#ADRES}.


Ważne

Wysyłając pocztę z AnoMail możemy być pewni, że odbiorca korespondencji nie dowie się do kogo oprócz niego został wysłany list. AnoMail nie używa pól DW lub UDW znanych ze zwykłych programów pocztowych takich jak np. Microsoft Outlook.

KARTA ODBIORCY


W tej zakładce należy wprowadzić testowy adres e-mail na który program AnoMail będzie wysyłał testową korespondencję. Zawsze przed wysyłką masowej poczty pierwszy list należy wysłać na testowy adres aby przekonać się, że wszystko jest prawidłowo przygotowane. Adres testowy powinien być różny od tego, który macie Państwo wprowadzony w polu Adres e-mail nadawcy! Dodatkowo w polu tekstowym o nazwie Organizacja zaleca się wprowadzenie nazwy swojej firmy, która będzie widoczna w nagłówkach maila. Bardzo ważne jest zaznaczenie funkcji "Optymalizuj kod wiadomości pod kątem filtrów antyspamowych.Optymalizacja kodu HTML listu


KARTA HISTORIA KORESPONDENCJI


Umożliwia między innymi zapamiętanie adresów e-mail osób do których wysłaliśmy korespondencję. Funkcja ta ma szczególne zastosowanie w sytuacjach, w których mamy jedną grupę wysyłkową do której wciąż dopisujemy nowe adresy. Dla przykładu w poniedziałek wysyłamy mailing do wszystkich osób z grupy wysyłkowej. We wtorek dopisujemy kolejne osoby do tej samej grupy i w środę wysyłamy raz jeszcze ten sam mailing do wszystkich. Przy czym program AnoMail pamięta do kogo w poniedziałek wysłał list i pomija takie osoby przy wysyłaniu korespondencji w kolejne dni.


Program pamięta nawet kilkaset tysięcy adresów e-mail do których wysłano korespondencję na przestrzeni nawet kilku miesięcy. Dostęp do listy adresów na które korespondencja została już wysłana możliwy jest po kliknięciu w głównym oknie przycisku Odbiorcy i wybraniu funkcji Historia adresów e-mail -> Pokaż historię adresów (Skrót klawiszowy: Ctrl+Shift+F5)


Historia mailingu nie zezwala na wysłanie tej samej treści do odbiorcy


KARTA OCHRONA PRZED SPAMEM


W tym miejscu zaleca się włączenie Ochrony przed zdublowaniem wysyłki, dzięki temu nawet jeśli na liście wysyłkowej znajdzie się dwa razy ten sam adres e-mail to program nie zezwoli na wysłanie drugi raz tej samej korespondencji do tego samego odbiorcy. Można też zaznaczyć funkcję usuwania powtarzających się adresów zaznaczając pole wyboru o nazwie Przed rozpoczęciem masmailingu przypominaj o konieczności usunięcia powtarzających się adresów...

Ciekawą funkcją jest wykrywanie znamion spamu w treści listu. Zaznaczając pole o nazwie Przed wysłaniem mailing sprawdź treść... program AnoMail analizuje treść listu biorąc pod uwagę wiele aspektów i informuje użytkownika czy czasem nie przygotował zbyt perswazyjnego tekstu, który przez filtry antyspamowe mógłby być potraktowany jako nachalna reklama.


Im użyjemy wyższego progu wykrywania znamion spamu tym program AnoMail będzie bardziej restryktywnie podchodził do analizy treści. Zalecane ustawienie powinno być w przedziale od 50-90%. Pamiętajmy jednak, że jeżeli niniejsza funkcja nie wykrywa znamion spamu w Państwa liście to wcale nie oznacza to, że filtr antyspamowy u odbiorcy tak samo potraktuje tę korespondencję.


Ochrona wiadomości e-mail przed trafieniem do spamuKARTA FILTR ANTYSPAMOWY


Tu konfigurujemy Analizator antyspamowy Google dostępny pod przyciskiem Antyspam widoczny w głównym oknie programu. Filtr umożliwia przeprowadzenie rzeczywistego testu antyspamowego mającego na celu określenie czy Państwa list po wysłaniu nie trafi u odbiorców do spamu.

AnoMail integruje się z filtrem antyspamowym Google, który obecnie stanowi najlepszą ochronę antyspamową na rynku. Jeżeli analizator uzna, że Państwa list może być potraktowany jako spam to nie zalecamy wysyłania go w takiej postaci bo na pewno list wpadnie do spamu zwłaszcza u odbiorców korzystających z filtra antyspamowego bazującego na mechanizmie antyspamowym Google. Antyspam sprawdza wiele czynników w tym także reputację Państwa serwera pocztowego oraz obecność Państwa adresu IP na listach spamerskich.


Przed skorzystaniem z funkcji Antyspam należy w ustawieniach programu AnoMail podać dane do konfiguracji konta pocztowego Gmail, z którego AnoMail będzie korzystał. Zwracamy uwagę, że na potrzeby testów antyspamowych powinni Państwo założyć nowe konto w serwisie Gmail, które będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w programie AnoMail przez jednego pracownika.


W przypadku używania programu AnoMail w tym samym czasie przez kilku pracowników na swoich komputerach należy założyć osobne konta dla każdego z nich. To konto nie powinno być używane do innych celów niż testy antyspamowe z AnoMail, gdyż w przeciwnym wypadku testy mogą być nierzetelne.


Rzeczywisty test antyspamowy wiadomości e-mail

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję