masowa wysyłka poczty bez trafienia do spamu
w polu Do odbiorca widzi tylko i wyłącznie swój adres e-mail

Wysyłka korespondencji e-mail w paczkach

Program AnoMail umożliwia wysyłanie korespondencji w trzech trybach:

  Pojedyncza wysyłka przez serwer smtp dostawcy poczty (zalecane) - w tym trybie pracy zwanym wysyłką 1 do 1, moduł wysyłkowy wysyła mailing tak jakby użytkownik tworzył osobne listy w programie Outlook lub innym. List do każdego odbiorcy z grupy wysyłkowej jest generowany osobno i adresowany oddzielnie. Dzięki temu można personalizować korespondencję (w polu Do: każdy z odbiorców widzi tylko swój adres e-mail) wstawiając pola personalizacji do tematu oraz treści listu. Taka wysyłka może jednak trwać dosyć długo i nadaje się do małych grup wysyłkowych np. 15 tys adresów.

  Wysyłka w paczkach (turbo) przez serwer internetowy - stosowana jest wtedy jeżeli zależy nam na szybkim wysłaniu mailingu do kilku tysięcy odbiorców lub musimy wysłać "ciężki" list z załącznikiem a dostawca poczty rozlicza nas z transferu danych. Program AnoMail przesyła do serwera pojedyncze listy ale adresuje je do wielu odbiorców równocześnie. Wielkość paczki czyli ilość adresów przekazywanych naraz do serwera zależy od preferencji użytkownika. I tak na przykład jeżeli mamy grupę wysyłkową składającą się z 10 tysięcy odbiorców i ustawimy wielkość paczki na 50, to program wygeneruje tylko 200 listów, które wyśle do serwera. Wysyłanie w paczkach jest podobne do użycia pola UDW: w programie Outlook, ale z tą różnicą, że odbiorca korespondencji nie widzi tekstu Undisclosed-Recipient jak to ma miejsce w programie Outlook itp. Minusem takiej wysyłki jest to, że w polu DO: odbiorca listu widzi adres nadawcy a nie swój.

AnoMail nie używa pól UDW oraz DW

W związku z tym odbiorca NIE MA możliwości podejrzenia do kogo poczta została jeszcze wysłana. Natomiast Jeżeli nie jest konieczne to nie zalecamy używania trybu wysyłki w paczkach gdyż w przypadku zgłoszeń antyspamowych trudniej ustalić kto Państwa zgłosił jako nadawcę spamu

  Pojedyncza wysyłka przez wewnętrzny serwer SMTP (localhost) - w tym przypadku podobnie jak poprzednio listy generowane są oddzielnie do każdego z odbiorców ale program korzysta z wbudowanego serwera SMTP (AnoMail SMTP Server) i wysyła wiele listów bez pośrednictwa serwera dostawcy. W związku z tym nadaje się do obsługi grup składających się z kilku lub nawet kilkuset tysięcy adresów, gdyż szybkość wysyłki zależy przede wszystkim od szybkości łącza internetowego (tzw. upload) jakim dysponujemy oraz wielkości pojedynczego listu (patrz: Ustawienia serwera SMTP). Do wysyłki z tzw. localhosta trzeba posiadać stały adres IP oraz skonfigurować SPF oraz rDNS.


Na rysunku obok pokazano sposób wysyłania poczty w przypadku korzystania z wysyłki w paczkach (wysyłka turbo). Program generuje jeden list i adresuje go do wielu odbiorców. Następnie przekazuje ten list do Państwa serwera poczty wychodzącej (smtp). Serwer sortuje adresy i wysyła listy w grupach do określonych domen. Zalecana wielkość paczki to 25 adresów.


W związku z powyższym, jeżeli rozmiar naszego newslettera wynosi 30 KB i mamy go wysłać do 10 tys. odbiorców (przy ustawieniu wielkości paczki na 25), to z naszego komputera zostanie wysłanych 400 listów (razy wielkość pojedynczego maila), co w sumie da nam około 12 MB wysłanych danych. Ta sama grupa odbiorców wysłana w trybie pojedynczej wysyłki wygenerowałaby transfer wychodzący rzędu 300 MB!


Nikt nie widzi do kogo poza nim wysłano pocztę

Zarówno w przypadku wysyłki w paczkach jaki w trybie 1 do 1 (jedna wiadomość do jednego odbiorcy) adresat korespondencji nie ma możliwości sprawdzenia do kogo oprócz niego list został wysłany.


 AnoMail Desktop - schemat wysyłania mailingu w paczkachJednakże w przypadku wysyłki w paczkach (jedna wiadomość do kilku adresatów równocześnie), nie można personalizować treści listu, wstawiając do niej nazwę odbiorcy, jego adres e-mail, z racji tego, że jeden list równocześnie wysyłany jest do wielu adresatów. W związku z tym w polu Nazwa odbiorcy powinniśmy wpisać np. Odbiorca mailingu.

Konfiguracja programu do wysyłania w paczkach


Po skonfigurowaniu programu do korzystania z serwera pocztowego Państwa firmy (patrz: Ustawienia serwera SMTP) klikamy ikonę Ustawienia widoczną w prawym rogu głównego okna programu i wybieramy Masowa korespondencja. Zostanie wyświetlone okno przedstawione na poniższym rysunku.

Korzystając z suwaka Ilość adresów jednorazowo przekazywanych do serwera ustawiamy wielkość paczki. Im paczka większa, tym szybciej wysyłana jest korespondencja oraz mniej danych transmitujemy z naszego komputera. Na niektórych serwerach wielkość paczki może być ograniczona. Proszę pamiętać także, że jeżeli ustawimy zbyt duży rozmiar paczki (np. 300 adresów) to serwer odbiorcy (w danej domenie) może odrzucić dostarczenie korespondencji do tak dużej ilości adresatów. W takim przypadku należy zmniejszyć wielkość paczek.

Nie używaj wysyłki w paczkach podczas porządkowania baz

AnoMail automatycznie obsługuje korespondencję zwrotną tzn. rozpoznaje twarde i miekkie zwroty, autorespondery itp. Pozwala usnąć z listy wysyłkowej adresy z odbić (ang. Mailer Daemon). Jednakże nie zalecamy ze względu na filtry antyspamowe wysyłania poczty w paczkach (jeden mail, kilku adresatów) zwłaszcza jeżeli Państwa baza nie została zweryfikowana i może zawierać nieprawidłowe adresy.

 AnoMail Desktop - Ustawienia wielkości paczki


Producent zaleca stosowanie ustawień z zakresu od 10 do 39 adresów. Można także wysłać korespondencję z maksymalnym ustawieniem paczek, a potem jak przyjdzie zwrot z danego serwera z informacją, że za dużo adresów przekazaliśmy w jednym e-mailu to można skopiować (Adresy -> Importuj adresy -> Ze Schowka Windows) odrzucone adresy (widoczne w liście będącym zwrotem z serwera) i wysłać na nie korespondencje w standardowej formie czyli pojedynczo zmieniając ustawienia programu AnoMail.


Dodatkowo powinniśmy zaznaczyć pole W przypadku korzystania z wysyłania w paczkach używaj adresu nadawcy... Dzięki temu w polu Do: każdy z odbiorców korespondencji masowej zobaczy etykietę, którą wprowadziliśmy w polu Nazwa nadawcy oraz nasz adres e-mail. Jeżeli nie skorzystamy z tej funkcji to w polu Do: nie pojawi się żaden adres e-mail.

Jak skopiować adresy z listu w którym widnieje kilkadziesiąt adresów e-mail?

W programie Outlook przechodzimy do treści listu, z którego mamy skopiować adresy. Następnie zaznaczamy całą treść (Ctrl+A) a potem naciskamy Ctrl+C (Edycja -> Kopiuj). W dalszej kolejności uruchamiamy program AnoMail i naciskamy Adresy -> Importuj adresy -> Ze Schowka Windows. Z zaimportowanych adresów możemy utworzyć nową grupę wysyłkową lub zapisać na dysku do późniejszego wykorzystania

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję